HAG/DEN HAAG | 23.01.2012.

PRVI SVEDOK TOLIMIROVE ODBRANE

Na dokazni postupak tužilaštva koje je za godinu i po dana izveo 126 svedoka, optuženi Zdravko Tolimir odgovara izvođenjem samo četiri svedoka čije će glavno ispitivanje trajati 36 sati, odnosno 9 sudskih dana. Svedočenjem bivšeg oficira za civilne poslove i saradnju sa međunarodnim organizacijama u Glavnom štabu VRS, Tolimir nastoji da dokaže "pristrasnost Unprofora i špijuniranje u korist muslimanskih i hrvatskih snaga"

Odbrana Zdravka Tolimira, bivšeg Mladićevog pomoćnika za bezbednost i obaveštajne poslove u Glavnom štabu VRS, optuženog za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici i Žepi 1995. godine, izvela je danas prvog svedoka u dokaznom postupku koji će, kako je najavljeno trajati samo mesec dana.

Slavko Kralj, bivši oficir Glavnog štaba VRS, prvi je od četiri svedoka Tolimirove odbrane. On je od novembra 1994. godine bio oficir u Odeljenju za civilne poslove i saradnju s međunarodnim organizacijama Glavnog štaba, zadužen za korespondenciju s predstavnicima međunarodnih organizacija kao i prevođenje na sastancima održavanim u tom periodu.

Pukovnik Kralj, za čije je glavno ispitivanje odbrana tražila punih 12 sati, potvrdio je da je bio svedok Tolimirovog učešća u pregovorima sa Unproforom i drugim međunarodnim organizacijama. Pregovori su se pre svega odnosili na slobodu kretanja pripadnika UN i prolazak humanitarnih konvoja namenjenih žiteljima zaštićenih zona Srebrenica, Žepa i Goražde.

Tolimir, koji se sam zastupa, ukazao je svedoku na nekoliko izveštaja sa sastanaka Centralne zajedničke komisije (CKZ) kojom je predsedavao Unprofor a činili su je predstavnici srpskih i "muslimansko-hrvatskih snaga". Pukovnik Kralj koji je i sam bio vojni posmatrač u misiji UN u Iranu 1989. i 1990. godine, potvrdio je Tolimirove tvrdnje o pristrasnosti Unprofora u korist "neprijateljske strane", i ocenio da su, u poređenju s misijom u Iranu, pripadnici UN u BiH imali gotovo neograničenu slobodu kretanja, koju su čestozloupotrebljavali.

Umesto izveštavanja o realnom stanju na terenu Unprofor se, tvrdi svedok, bavio "ili snabdevanjem ili obaveštavanjem muslimansko-hrvatske strane o položajima VRS i drugim relevantnim informacijama". Za "špijuniranje i krijumčarenje" najčešće su zloupotrebljavani humanitarni konvoji UNHCR i upravo zbog "obaveštajno izviđačkih aktivnosti" kojim su se bavili bio im je onemogućavan prolaz preko teritorije VRS, složio se svedok za sugestijom generala Tolimira.

Tolimir na taj način nastoji da pobije dokaze tužilaštva o tome da je VRS ograničavala slobodu kretanja Unprofora i prolazak humanitarnih konvoja u enklave, sa ciljem da oteža provođenje mandata mirovnih snaga UN i učini nepodnošljivim život muslimanskog stanovništva u zaštićenim zonama.