HAG/DEN HAAG | 21.10.2008.

PRIPREMA TUŽILAŠTVA ZA UNAKRSNO ISPITIVANJE KARADŽIĆA

Hitan zahtev Žalbenom veću da se Momčilu Krajišniku naloži da tužilaštvu do 27. oktobra dostavi detaljan sažetak budućeg svedočenja Radovana Karadžića na žalbenoj raspravi koja će se održati od 3. do 5. novembra ove godine

U prošlonedeljnoj odluci kojom je odobrilo svedočenje Radovana Karadžića u žalbenoj raspravi u predmetu Momčila Krajišnika, Žalbeno veće je naložilo žaliocu da do 27. oktobra ove godine tužilaštvu dostavi "sažetak činjenica" o kojima će biti reči u njegovom iskazu. Tužilaštvo je danas podnelo hitan zahtev Žalbenom veću da razjasni taj nalog, odnosno precizira kakve sve informacije treba da sadrži sažetak budućeg Karadžićevog iskaza.

U zahtevu kojim je tražio da se odobri Karadžićevo svedočenje, Krajišnik je naveo paragrafe presude na koje bi njegov iskaz trebalo da se odnosi. Tužilaštvo, međutim, to smatra "uopštenim i preširokim" i ukazuje da bi takvo svedočenje potencijalno moglo da obuhvati "kompletan slučaj" bivšeg predsednika Skupštine bosanskih Srba, koji je prvostepenom presudom osuđen na 27 godina zatvora. Jer, prema onome što je navedeno u zahtevu žalioca, Karadžićev iskaz trebalo bi da obuhvati Krajišnikovu ulogu u administraciji bosanskih Srba, njegovo stanje svesti i uticaj koji je imao na bosanske Srbe i njihove institucije, zatim o značenju i implementaciji takozvanih Strateških ciljeva srpskog naroda u BiH, kao i o ciljevima udruženog zločinačkog poduhvata, njegovim članovima i Krajišnikovoj ulozi u tom poduhvatu. A to, smatra tužilaštvo, obuhvata "kompletan predmet" Krajišnika, o kojem je dve i po godine detaljno raspravljano na suđenju.

Kako bi moglo da se adekvatno pripremi za unakrsno ispitivanje, tužilaštvo traži da Žalbeno veće precizira da sažetak koji Krajišnik treba da dostavi do 27. oktobra mora da sadrži detaljne informacije o specifičnim činjenicama i sadržaju očekivanog svedočenja Radovana Karadžića.