HAG/DEN HAAG | 10.04.2015.

PRETRESNO VEĆE NE ŽURI DA VRATI ŠEŠELJA U HAG

Pre nego što odluče o nalogu Žalbenog veća da Vojislava Šešelja "smesta" vrate u Hag, sudije Pretresnog veća žele da od srpskih lekara dobiju sveže informacije o tome dokle se stiglo u medicinskom tretmanu optuženog

Pretresno veće francuskog sudije Antonetija/Antonetti se baš i ne žuri daoptuženom Vojislavu Šešelju naloži hitan povratak u pritvor Tribunala.

Naime, gotovo dve sedmice nakon što mu je Žalbeno veće 30. marta izdalo nalog da "smesta povuče" svoju odluku o privremenom oslobađanju lidera srpskih radikala i naloži mu da se u roku odmah vrati u Hag, Pretresno veće je pozvalo sekretara suda da stupi u kontakt sa medicinskim timom koji u Beogradu brine o Šešelju i zatraži od srpskih lekara da što je moguće pre dostave sveže informacije o zdravstvenom stanju optuženog. Odluka je objavljena danas popodne, na početku višednevne proslave pravoslavnog uskrsa, tako da je malo verovatno da će se u Beogradu žuriti da na to odgovore.

Sekretarijat je, zapravo, to anticipirao pa je, čim je dobio nalog Pretresnog veća, zamenica sekretara Kejt Mekintoš/Kate Mackintosh odgovorila da ni oni ni medicinsko osoblje Pritvorske jedinice UN nemaju nikakvih kontakata sa srpskim lekarima koji se staraju o Šeseljevom zdravlju. Šta više, navodi se u podnesku, srpski lekari s kojima se u oktobru prošle godine konsultovao Šešelj nikada nisu medicinsko osoblje Pritvorske jedinice obavestili o ishodu tih konsultacija, mada su to bili dužni prema članu 31 C Pravila pritvora.

Budući da je Pretresno veće svoj zahtev za svežim informacijama o Šešeljevom zdravlju obrazložilo brigom da se ishitrenim povratkom optuženog u Hag ne ugrozi njegovo lečenje – što je bio osnovni razlog odluke da se on privremeno oslobodi – zamenica sekretara suda obaveštava sudije da su i unutrašnja i spoljna kontrola ustanovili da je lider srpskih radikala u Pritvoru uživao vrhunsku medicinsku negu, te uverava veće da će tako biti i kada se – ili ako se – optuženi vrati u Hag.