HAG/DEN HAAG | 16.12.2013.

PRESUDA ŠEŠELJU NAJRANIJE U DRUGOJ POLOVINI SLEDEĆE GODINE

Pretresno veće odlučilo da se suđenje lideru srpskih radikala nastavi tamo gde je stalo – od kraja završnih reči strana - ali tek onda kada se novi sudija Nijang u potpunosti upozna sa predmetom, što će trajati najmanje šest meseci

Mada je prihvatanje zahteva Vojislava Šešelja za izuzeće danskog sudije Harhofa/Harhoff isprva izgledalo kao mala pobeda optuženog, stvari su se u međuvremenu okrenule protiv njega. Pretresno veće je, naime, donelo odluku o nastavku procesa kojom će izricanje prvostepene presude biti prolongirano, a samim tim i boravak optuženog u pritvoru produžen.

Nakon odstranjivanja sudije Harhofa, njegovo mesto zauzeo je senegalski sudija Nijang/Niang pa se pred kompletirano Pretresno veće postavilo pitanje na koji će način postupak bitno nastavljen. Na poziv sudija stranama u postupku da se o tome izjasne, Šešelj je uputio zahtev za obustavu postupka, "hitno i neodložno" puštanje na slobodu i isplaćivanje nadoknade od 12 miliona eura, dok je tužilac predložio nastavak procesa tamo gde je stao – u fazi donošenja presude.

Odluka Pretresnog veća bliža je tužiočevom predlogu. Proces će biti nastavljen tako što će se novom sudiji dopustiti da se upozna sa celokupnim tokom suđenja, a kada on saopšti da se upoznao sa predmetom, proces će biti nastavljen od momenta kada je izvođenje dokaza okončano završnim rečima strana. Drugim rečima, tada će se pristupiti zajedničkom razmatranju spisa i donošenju presude.

Odgovor na pitanje kada bi to moglo da se desi sudija Nijang je dao u izdvojenom, ali saglasnom mišljenju. On kaže da će savesno pročitati svih 17.539 stranica transkripta i proučiti oko 1.400 dokaznih predmeta, kao i da će odgledati "stotine sati" video zapisa sa suđenja da bi se uverio u kredibilitet svedoka. Ne garantuje, ali navodi da će se truditi da proces upoznavanja sa predmetom završi u roku od šest meseci od početka rada Tribunala posle zimske sudske pauze.

Na osnovu odluke Pretresnog veća, plan rada je, dakle, sledeći – upoznavanje sudije Nijanga sa predmetom trajaće najmanje od polovine januara do polovine jula i zatim će se pristupiti donošenju presude što će neminovno trajati još nekoliko meseci. Tako će se Šešelj naći u situaciji da "pobedom" u "slučaju Harhof" sebi prolongira prvostepenu presudu možda čak i čitavih godinu dana, s obzirom da je prvobitno bila zakazana za 30. oktobar ove godine.

U Pretresnom veću su, osim sudije Nijanga, i italijanska sutkinja Latanci/Lattanzi i predsedavajući sudija Antoneti/Antonetti iz Francuske, koji je uz odluku o nastavku procesa dostavio izdvojeno, ali saglasno mišljenje.

Vojislav Šešelj se tereti za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH, a u pritvoru Tribunala se nalazi od marta 2003. godine.