HAG/DEN HAAG | 02.09.2008.

PRESUDA RASIMU DELIĆU 15. SEPTEMBRA

U završnim riječima na suđenju bivšem komandantu Generalštaba Armije BiH, optuženom za zločine odreda El Mudžahid u srednjoj Bosni, optužba je za generala Delića predložila kaznu od 15 godina zatvora, dok se odbrana tražila oslobađajuću presudu

Presuda Rasimu Deliću, bivšem komandantu Generalštaba Armije BiH, biće izrečena u ponedjeljak 15. septembra 2008. posle podne, saopšteno je danas u Tribunalu.

Rasim Delić se, podsjetimo, po načelu komandne odgovornosti tereti zato što nije spriječio ili kaznio zločine pripadnika odreda El Mudžahid koji su, kako je dokazivao tužilac, bili u lancu rukovođenja i komandovanja Armije BiH. Odbrana je to osporavala i tvrdila da je taj odred bio samo formalno u sastavu Armije, da je u BiH imao "političke pokrovitelje" na najvišim položajima a da su ga kontrolisali stranci okupljeni oko Islamskog kulturnog instituta u Milanu i njegovog direktora šeika Envera Šabana.

U završnim riječima, održanim od 9. do 11. juna ove godine, optužba je za generala Delića predložila kaznu od 15 godina zatvora, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu.

Presudu bivšem komandantu Generalštaba Armije BiH izreći će Pretresno vijeće kojim predsjedava južnoafrički sudija Moloto, a čine ga još i sudije Latanci/Lattanzi iz Italije i Harhof/Harhoff iz Danske.