HAG/DEN HAAG | 22.04.2004.

PRESUDA RADOSLAVU BRDJANINU KRAJEM AVGUSTA 2004.

Obrana Radoslava Brdjanina zatražila je danas da optuženi bude oslobodjen po svim točkama optužnice - Brdjaninov Krizni štab ARK je, prema obrani, imao "komedijaški" karakter i bio je "ignoriran" od drugih organa vlasti

Obrana Radoslava Brdjanina zatražila je danas da optuženi bude oslobodjen po svim točkama optužnice koja ga tereti za genocid i druge zločine nad ne-srpskim stanovništvom bosanske Krajine.

U svojoj završnoj riječi branitelj John Ackerman/Džon Akerman je ocijenio da je tužiteljstvo "slijedilo pogrešan trag" i "napravilo kulu od karata" kad je za progone Bošnjaka i Hrvata optužilo bivšeg šefa Kriznog štaba Autonomne regije Krajina. Obrana, naime, tvrdi da Brdjanin, kao i tijelo kojim je predsjedavao, nisu imali stvarnu vlast u Krajini, niti su mogli narediti općinama, vojsci i policiji što da čine.

Ackerman kaže da je Krizni štab ARK imao "komedijaški" karakter, izražavajući u svojim saopćenjima "podršku samom sebi", dok je u stvarnosti bio "ignoriran" od drugih organa vlasti.

Obrana ne prihvaća navode iz optužnice prema kojima je Brdjanin, kao "istaknuti član SDS" bio jedan od vodećih ljudi u "zajedničkom zločinačkom poduhvatu" progona Bošnjaka i Hrvata s područja sjever-zapadne Bosne 1992. godine.

"Možda je postojao jedan ili više zajedničkih zločinačkih poduhvata – mi mislimo da ih je bilo vise, po općinama - ali optuženi ni u jednom od njih nije sudjelovao. Takvog poduhvata nije bilo na razini ARK", tvrdi Ackerman.

Tužiteljstvo posebno ističe Brdjaninovu "vodeću ulogu u propagandi" protiv ne-srpskog stanovništva, posebno njegove "ratno-huškačke" govore koji su, prema tužitelju, vodili zločinima i pokazivali Brdjaninove "genocidne namjere". Obrana, medjutim, smatra da su ti govori "krivo protumačeni" u sudnici i da nije dokazano da su "imali efekt" - što bi vodilo krivičnoj odgovornosti.

Završnim riječima tužitelja i obrane zaključeno je sudjenje Brdjaninu, a presuda će, prema najavi suca Carmela Agiusa/Karmel Adžius, biti izrečena krajem augusta.