HAG/DEN HAAG | 30.06.2014.

PRALJKU DODIJELITI ADVOKATA U INTERESU PRAVDE I O NJEGOVOM TROŠKU

Žalbeno vijeće odbacilo zahtjev Slobodana Praljka da se postupak protiv njega obustavi dok mu se "na jeziku koji razumije" ne dostave presuda i ostali dokumenti relevantni za žalbeni postupak. "U interesu pravde" odlučeno da se Praljku dodijeli branilac, čiji će troškovi biti dodani Praljkovom dosadašnjem dugu Tribunalu od 2,8 miliona eura

Žalbeno vijeće kojim predsjedava sudija Teodor/Theodor Meron odbacilo je najnoviji zahtjev Slobodana Praljka da se postupak protiv njega obustavi dok mu se "na jeziku koji razumije" ne dostavi sva relevantna dokumentacija, uključujući i presudu iz maja 2013. godine kojom je osuđen na 20 godina zatvora za zločine počinjene u Herceg Bosni. Žalbeno vijeće je, istovremeno, naložilo Sekretarijatu da Praljku"u interesu pravde" dodijeli advokata do okončanja žalbenog postupka.

Žalbeno vijeće u odluci navodi da bi proces prevođenja dokumentacije na jezik koji optuženi razumije iziskivao značajna sredstva i, vjerovatno, trajao godinama. Vijeće podsjeća da je suđenje Praljku i ostaloj petorici bivših lidera Herceg Bosne pokrenulo kompleksna pravna i činjenična pitanja u vezi sa zločinima počinjenim u osam opština u BiH 1993. i 1994. godine, kao i da je Praljak u prvostepenom postupku osuđen na 20 godina zatvora za brojne zločine, uključujući i teške povrede Ženevskih konvencija.

Praljak, navodi se u odluci, nema pravno obrazovanje i iskustvo koje bi mu omogućilo da se adekvatno zastupa u žalbenom postupku. Također, za razliku od ostalih optuženih koji se sami zastupaju, Praljak nema na raspolaganju pomoć pravnih savjetnika, pa se ne može očekivati da se adekvatno i pravovremeno nosi sa kompleksnim pitanjima u žalbenom postupku. Imajući u vidu te specifične okolnosti, kao i činjenicu da je optuženi i sam u više navrata tražio advokata, Žalbeno vijeće smatra da Praljku ne treba dozvoliti da se sam zastupa.

Žalbeno vijeće podsjeća da pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju samo oni optuženi koji su slabog imovnog stanja, ali da Praljak ne spada u tu kategoriju. S obzirom da je utvrđeno da Praljak, naprotiv, raspolaže značajnim novčanim sredstvima, moraće vratiti Tribunalu ne samo 2,8 miliona eura koliko je iz fonda pravne pomoći do sada isplaćeno timu njegovih branilaca već podmiriti i sve buduće troškove svoje odbrane.

U istrazi Sekretarijata je, podsjetimo, utvrđeno da Praljak raspolaže sa najmanje 6 miliona i 456 hiljada eura, te da je stoga u stanju da sam plati troškove odbrane. Žalbeno vijeće je odbacilo žalbe optuženog i sredinom maja naložilo Praljku da u roku od 90 dana vrati Tribunalu dug od 2,8 miliona eura nastao na ime troškova odbrane tokom suđenja ili da, alternativno, dug otplati u ratama u naredne tri godine.