HAG/DEN HAAG | 17.02.2011.

PRALJAK - "MIROTVORAC" A NE "ZLOČINAC"

Odbrana generala Slobodana Praljka je u nastavku završne riječi tvrdila da je interes Hrvatske za situaciju u BiH bio "legitiman" i da se on odnosio na zaštitu sopstvenih granica i interesa Hrvata u BiH. Praljak je bio "mirotvorac" koji je "išao braniti svoj rodni kraj"

"Hrvatska je bila nužni ali ne i voljni učesnik rata u BiH", rekao je u nastavku završne riječi advokat Božidar Kovačić koji u postupku protiv bivših lidera Herceg Bosne zastupa generala Slobodana Praljka. Po njegovim riječima, Hrvatska je imala "legitimni interes za stanje u BiH" jer je bila napadnuta od strane JNA, između ostalog i sa teritorije BiH.

Hrvatska je, po odbrani, imala "legitimni interes za stanje u BiH i bila je prisiljena poduzeti korake za zaustavljanje haosa i uspostaviti saradnju sa HVO". To se odnosilo na zaštitu granica Hrvatske i interesa Hrvata u BiH. Hrvatska je, ističe odbrana, među prvima priznala BiH, prihvatila bošnjačke izbjeglice protjerane od strane srpskih snaga, naoružavala Armiju BiH i pomagala HVO u odbrani BiH.

Praljak, tvrdi odbrana, nije bio agent Hrvatske i nije služio kao veza između hrvatskog rukovodstva i lidera bosanskih Hrvata kako to tvrdi tužiteljstvo. On je, kako je rečeno, jednostavno otišao u BiH "braniti svoj rodni kraj". Po odbrani, Praljkova uloga u sukobu između HVO i Armije BiH u periodu od oktobra 1992. do jula 1993. godine je bila isključivo "mirnodopskog" karaktera.

Nakon osmomjesečnog "smirivanja tenzija" između Armije BiH i HVO, Praljak je 24. jula 1993. godine imenovan za zapovjednika Glavnog stožera HVO. Odbrana tu činjenicu ne osporava, ali navodi da se to imenovanje dogodilo u jeku "silovite" ofanzive Armije BiH koja je željela zauzeti sve do mora, tako da je Praljak od momenta kada je postao "de facto" zapovjednik HVO bio u konstantnoj defanzivi.

Po mišljenju odbrane tužilac nije uspio dokazati da su zločine nad Muslimanima koji se navode u optužnici počinile snage HVO pod Praljkovom komandom, niti da je Praljak za njih znao. Osim toga, odbrana tvrdi da Glavni stožer HVO nije bio nadležan za prolazak humanitarnih konvoja, kao ni za zatvore i logore HVO, koje je kobraniteljica Nika Pinter u svojoj završnoj riječi nazvala "centrima za zadržavanje".

"Od svega što smo čuli od tužitelja u završnoj riječi složiću se s njim samo u jednoj stvari, a to je njegova vlastita ocjena da možda nije najbolje postavio svoj slučaj i da ga možda nije najbolje vodio", rekla je između ostalog Pinter koja je na kraju zatražila da se Praljak oslobodi po svim tačkama optužnice.

Od pet sati koliko ima na raspolaganju za iznošenje završne riječi odbrani generala Praljka preostalo je još 30 minuta koje će, kako je najavljeno, u ponedjeljak iskoristiti optuženi. Nakon toga, završne riječi iznijeće i odbrane preostale trojice optuženih Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića.