HAG/DEN HAAG | 12.10.2009.

PRALJAK – UČITELJ I ZABAVLJAČ

Odbrana Slobodana Praljka je kao svog posljednjeg svjedoka pozvala generala Dragana Čurčića, nekadašnjeg zapovjednika profesionalne bojne HVO "Ludvig Pavlović", koji je u glavnim iskazu pored ostalog opisao kako je optuženi svoje podređene podučavao o zakonima i pravilima ratovanja, a u slobodnim trenucima ih je nastojao razvedriti čitanjem Tolstoja te matematičkim i logičkim zadacima

Odbrana Slobodana Praljka je u završnici svog dokaznog postupka ispitala generala Dragana Čurčića, ratnog zapovjednika profesionalne bojne HVO "Ludvig Pavlović" i bivšeg dozapovjednika Vojske Federacije BiH. Čurčiću je ovo drugo svjedočenje pred Tribunalom. Za razliku od iskaza u predmetu Mladena Naletilića Tute i Vinka Martinovića Štele kada je svjedočio sa zaštićenim identitetom i likom, ovog se puta odrekao zaštitnih mjera.

Čurčić je u glavnom iskazu rekao da je 1992. godine - kada mu je postalo jasno "da JNA više nije kako treba" - prebjegao u Hrvatsku gdje se priključio Prvoj dobrovoljačkoj pukovniji HV (Hrvatske vojske) kojom je zapovijedao Nijaz Baltak, poznatiji kao Mate Šarlija zvani Daidža. Ta postrojba je, po riječima svjedoka, bila uspostavljena radi naoružavanja i obuke svih koji su željeli da se bore za BiH.

Svjedok je, između ostalog, naveo da su se on i izvjestan broj vojnika spomenute postrojbe po dolasku u BiH "razišli" sa Daidžom, te je on sa stotinjak vojnika ostao da se bori na području Hercegovine, na strani HVO. Tvrdi da su svi pripadnici muslimanske nacionalnosti mogli ostati u toj jedinici ako su željeli. No, dodao je, po izbijanju hrvatsko-muslimanskog sukoba skoro svi su prišli Armiji BiH.

Govoreći o borbama na području Busovače krajem januara 1993. godine svjedok je opisao kako je general Praljak u jednoj prilici vojnicima HVO naredio da, uprkos gubicima, "ne smiju nikoga dirati" od zarobljenika. To je, po Čurčiću, bio signal vojnicima kako treba da se ponašaju prema svima koji nisu predstavljali prijetnju. HVO je, po njegovim riječima, bila vojska u nastajanju sastavljena od uglavnom mladih ljudi koji su bili više "ratnici nego vojnici".

Opisujući optuženog svjedok je rekao kako je Praljak i službeno i privatno upoznavao vojnike sa pravilima o postupanju sa ratnim zarobljenicima. Dodao je da se Praljak vrlo često borio sa svojim vojnicima na prvim crtama, a da ih je u slobodno vrijeme nastojao razvedriti čitanjem Lava Tolstoja i matematičkim i logičkim zadacima što se obično završavalo smijehom.

Čurčiću je, inače, pred Sudom BiH suđeno za "podrivanje vojne i obrambene moći Federacije" i u tom postupku je oslobođen svih optužbi. Za pretpostaviti je da će to biti samo jedan od detalja iz svjedokove biografije koji će biti predmet tužiočevog unakrsnog ispitivanja koje je počelo pred kraj današnjeg zasjedanja.