HAG/DEN HAAG | 19.07.2011.

POTVRĐENA PRESUDA I KAZNA FLORANS ARTMAN

U jednom od najdužih žalbenih postupaka u istoriji Haškog tribunala, odbačeni svi žalbeni osnovi Florans Artman i potvrđena prvostepena presuda iz septembra 2009. godine kojom je francuska novinarka proglašena krivom za nepoštovanje suda i osuđena na kaznu od 7.000 eura. Po mišljenju osuđene novinarke, presuda ugrožava napredak koji je u poslednje tri decenije postignut na planu zaštite slobode izražavanja

Žalbeno veće potvrdilo je danas prvostepenu presudu kojom je francuska novinarka i bivša predstavnica za štampu tužilaštva Tribunala, Florans Artman/Florence Hartmann, proglašena krivom za nepoštovanje suda i osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 7.000 eura.

Artman je, podsetimo, u septembru 2009. godine proglašena krivom da je "svesno i hotimično objavila sadržaj, navodne efekte i poverljiv karakter" dve odluke Žalbenog veća kojima su odobrene zaštitne mere dokumentima Vrhovnog saveta odbrane SR Jugoslavije, dostavljenih Tribunalu za potrebe suđenja Slobodanu Miloševiću. Poverljivost tih dokumenata je, napisala je Artman u inkriminisanim tekstovima, odobrena u interesu zaštite "vitalnih nacionalnih interesa" Srbije, protiv koje je u to vreme Bosna i Hercegovina vodila spor pred Međunarodnim sudom pravde, zbog kršenja Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Spor je zaključen u februaru 2007. godine presudom kojom je Srbija proglašena odgovornom za propust da spreči genocid u Srebrenici, a Tribunal je u martu ove godine ukinuo poverljivost spornih dokumenata Vrhovnog saveta odbrane.

Činjenica da su ti dokumenti u međuvremenu proglašeni javnim, po oceni Žalbenog veća, ne menja ništa u odgovornosti francuske novinarke. U presudi kojom su odbačeni svi žalbeni osnovi odbrane se, između ostalog, naglašava da odluka o tome da li se može ukinuti neka zaštitna mera "pripada isključivo nadležnom veću Tribunala koje raspolaže intimnim saznanjima o činjenicama, informacijama i okolnostima relevantnog slučaja".

Odbačen je, takođe, i argument odbrane da prvostepena presuda krši slobodu izražavanja Florans Artman kao novinarke. Po mišljenju Žalbenog veća, "ograničenje slobode izražavanja" je u ovom slučaju "i proporcionalno i neophodno, kako bi se zaštitio ‘javni poredak’ i sprečilo obelodanjivanje poverljivih informacija".

Današnjom pravosnažnom presudom se francuskoj novinarki nalaže da izrečenu novčanu kaznu prati u dve rate od po 3.500 eura: prvu do 18. avgusta a drugu do 19. septembra ove godine. Presudu je donelo Žalbeno veće u sastavu: sudija Robinson kao predsedavajući te sudije Vaz, Meron Hol/Hall i Morison/Morrison.

Mada je presuda Žalbenog veća konačna, malo je verovatno da će se njome staviti tačka na slučaj bivše predstavnice za štampu Tužilaštva. Njeni branioci su, već nakon prvostepene presude, najavili da će se obratiti "drugim pravnim instancama" sa zahtevom da preispitaju da li je presuda Tribunala u skladu sa međunarodnim pravnim standardima i, posebno, Međunarodnom konvencijom o ljudskim pravima.

Florans Artman je, u izjavi našoj agenciji, ukazala da današnja presuda dovodi u pitanje napredak koji je u poslednjih tridesetak godina ostvaren na planu zaštite slobode izražavanja. Imajući u vidu superiornost Međunarodnog suda u odnosu na nacionalne, upozorila je Artman, ovom je presudom uspostavljen pravni presedan na koji se može pozvati svaka država u nastojanju da ograniči slobodu izražavanja u svojim, nacionalnim okvirima.

U saopštenju koje je večeras izdala grupa organizacija i pojedinaca koji podržavaju Florans Artman se ističe da je Tribunal, ovom žalbenom presudom, "nametnuo oblik cenzure u svrhu zaštite međunarodnih sudija od svih oblika kritike".