16.04.2019.

PORTAL SENSE CENTRA ZA TRANZICIJSKU PRAVDU

Naslednik Agencije SENSE, SENSE Centar za tranzicijsku pravdu sa sjedištem u Puli pokrenuo je novu internet stranicu na adresi www.sensecentar.org

www.sensecentar.org