HAG/DEN HAAG | 20.08.2008.

ODOBREN KRAJIŠNIKOV ZAHTEV DA ISPITA KARADŽIĆA

Odobren zahtev Momčila Krajišnika da u Pritvorskoj jedinici UN, u kojoj se i sam nalazi, ispita Radovana Karadžića kako bi utvrdio da li će ga pozvati kao svedoka odbrane u žalbenom postupku

Žalbeno veće je odobrilo zahtev Momčila Krajišnika, bivšeg predsednika Skupštine bosanskih Srba, da u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija ispita Radovana Karadžića. Ako, nakon obavljenog razgovora, utvrdi da bi Karadžić mogao da svedoči u njegovu odbranu u žalbenom postupku, Krajišnik ima rok do 15. septembra da podnese zahtev za pozivanje svog bivšeg kolege iz rukovodstva bosanskih Srba na klupu za svedoke.

U odluci kojom nalaže Sekretarijatu da obezbedi uslove da Krajišnik ispita Karadžića, Žalbeno veće je utvrdilo da je optuženi “pokazao da dokazi koje bi mogao da pruži Karadžić do sada nisu bili dostupni”. Krajišnik je, takođe, ukazao na delove presude Pretresnog veća na koje bi moglo da se odnosi Karadžićevo potencijalno svedočenje”, navodi se u odluci.

Radovan Karadžić je uhapšen 21. jula ove godine u Beogradu a u Pritvorsku jedinicu UN je prebačen devet dana kasnije. Presuda Momčilu Krajišniku kojom je osuđen na 27 godina zatvora, doneta je u septembru 2006. godine. On se žalio na prvostepenu presudu, u žalbenom postupku se brani sam, a rasprava o njegovoj i žalbi tužilaštva koje traži kaznu doživotnog zatvora, zakazana je za sutra.