HAG/DEN HAAG | 25.02.2010.

ODMAZDA ILI LEGITIMNA VOJNA AKCIJA

Svedok odbrane policijskog generala Vlastimira Đorđevića tvrdi da akcija u Korenici i Meji nije bila "odmazda" za smrt policajca Praščevića već operacija koju je trebalo sprovesti mnogo ranije kako bi se suzbile terorističke aktivnosti OVK

U unakrsnom ispitivanju bivšeg načelnika bezbednosti Prištinskog korpusa VJ Momira Stojanovića, tužiteljica je sugerisala da je akcija u dolini Caragoj, 27. i 28. aprila 1999. godine, bila "odmazda" za smrt svedokovog rođaka Milutina Prašćevića, inače inspektora u SUP Đakovica. Prema kosovskoj optužnici protiv načelnika Resora Javne bezbednosti MUP Srbije Vlastimira Đorđevića, u toj akciji, u selima Meja i Korenica je ubijeno više stotina albanskih civila a preostali su proterani iz okoline Đakovice.

Po svedoku, akcija nije imala nikakve veze sa ubistvom Praščevića i sa vojničkog stanovišta je trebalo da bude preduzeta mnogo ranije jer je Vojska Jugoslavije, sa tih prostora bila često na udaru "terorista". Stojanović tvrdi da je svakodnevno dobijao informacije organa bezbednosti u kojima nije bilo navedeno da su pripadnici Vojske Jugoslavije na Kosovu, pa tako ni u dolini Caragoj, činili bilo šta protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava.

Stojanović je rekao da je za ubistvo oko 300 albanskih civila u selu Meja prvi put čuo kada je u Tribunalu svedočio na poziv odbrane komandanta Prištinskog korpusa Vladimira Lazarevića. Tada mu je, kaže, rečeno da su leševi tih civila pronađeni 2000. ili 2001. godine u "nekim hladnjačama". Pošto je nakon informacija koje je dobio na suđenju kosovskoj šestorki "posumnjao" da je u dolini Caragoj počinjen zločin, svedok se o tome raspitao kod organa bezbednosti koji su mu rekli da "vojska nije učestvovala u zločinima".

Prema optužnici, leševi žrtava iz Korenice i Meje su pronađeni u masovnoj grobnici u Batajnici, nedaleko od Beograda, za koju je Stojanović, kako tvrdi, "saznao iz medija". Đorđević se tereti da je organizovao prebacivanje leševa sa Kosova na tajne lokacije u Srbiji. Mada je od 2003. do 2005. godine bio šef vojne bezbednosti Srbije i Crne gore, Stojanović tvrdi da "nije bilo razloga" da o tome sprovede istragu. Kaže da niko od nadležnih organa nije tražio od njega da bilo šta istražuje a i da je takav zahtev postojao bilo bi, objašnjava, "jako teško" sprovesti istragu zbog "nedostatka svedoka" i nemogućnosti Srba da "bezbedno odu na prostor Đakovice".

Svedočenje Momira Stojanovića biće završeno sutra.