HAG/DEN HAAG | 04.04.2014.

ODBIJENI PRALJKOVI ZAHTJEVI ZA DODJELU BRANIOCA I OBUSTAVU POSTUPKA

Žalbeno vijeće odbilo zahtjev Slobodana Praljka da mu se "u interesu pravde" dodijeli branilac ili da se, u suprotnom, postupak obustavi dok mu se ne obezbijede prijevodi prvostepene presude i svih drugih dokumenata, kako bi mogao sam da se zastupa u žalbenom postupku

Žalbeno vijeće sudije Teodora/Theodor Merona je odbacilo zahtjeve Slobodna Praljka iz oktobra prošle godine da mu se u skladu sa Pravilom 45ter dodijeli branilac o trošku Tribunala, ili da se postupak protiv njega obustavi dok mu se "na jeziku koji razumije" ne dostavi sva relevantna dokumentacija, uključujući i presudu iz maja 2013. godine kojom je osuđen na 20 godina zatvora za zločine počinjene u Herceg Bosni.

Praljku je, podsjetimo, u ljeto prošle godine uskraćena tribunalova pravna pomoć nakon što je Sekretarijat utvrdio da optuženi nije slabog imovnog stanja kakvim se predstavljao. U istrazi je, naime, utvrđeno da Praljak raspolaže sa najmanje 6 miliona i 456 hiljada eura, te mu je, stoga, naloženo da Tribunalu vrati 2 miliona i 800 hiljada eura koliko je iz fonda pravne pomoći tokom suđenja isplaćeno timu njegove odbrane.

U zahtjevu za dodjelu branioca iz oktobra prošle godine Praljak je naveo da "nema para" i da je sa advokatima Nikom Pinter i Natašom Favo/Faveau Ivanović postigao dogovor da ga neko vrijeme zastupaju besplatno, ali samo u vezi sa proceduralnim pitanjima. S obzirom na složenost žalbenog postupka, Praljak traži da mu se dodjeli branilac "u interesu pravde", a u skladu sa pravilom 45ter, koje se odnosi na optužene koji žele sami da se zastupaju ali to nisu u stanju.

Odbijajući Praljkov zahtjev za dodjelu branioca Žalbeno vijeće u najnovijoj odluci konstatuje da Praljak, kao prvo, trenutno nije bez pravne pomoći jer ga zastupaju advokati koje je lično odabrao i pod uslovima koje je sam odredio. Drugo, naglašavaju sudije, čak i u slučaju da u budućnosti preuzme odbranu u svoje ruke, Praljak neće imati pravo na besplatnu pravnu pomoć u skladu sa pravilom 45ter s obzirom da je utvrđeno da raspolaže sa dovoljno sredstava da može sam sebi da plati advokata.

Žalbeno vijeće je, također, odbacilo i Praljkov zahtjev da se postupak obustavi dok mu se na "jeziku koji razumije" ne dostave sljedeći dokumenti: presuda izrečena njemu i ostaloj petorici bivših čelnika Herceg Bosne 29. maja prošle godine, najava žalbe na tu presudu koju su uložili njegovi advokati dok ih je plaćao Tribunal, najava žalbe tužilaštva i drugi podnesci strana u žalbenom postupku, kao i kompletan transkript suđenja od aprila 2006. godine. U odluci se, između ostalog, navodi da do sada formalno nije utvrđeno kakvo je Praljkovo znanje engleskog i francuskog jezika. To pitanje bi, navodi se u odluci, moglo postati relevantno ukoliko se Praljak odluči da sam sebe zastupa. S obzirom da Praljak to još uvijek nije učinio, zaključuju sudije, njegov zahtjev za obustavom postupka je preuranjen.