HAG/DEN HAAG | 15.05.2006.

ODBAČENA ŽALBA KEJA I HIGINS

Žalbeno veće naložilo Sekretarijatu suda da od bivših Miloševićevih dodeljenih branilaca ne prima nove podneske u vezi sa zahtevom za obelodanjivanje poverljive medicinske dokumentacije preminulog

Žalbeno veće Tribunala odbacilo je žalbu bivših dodeljenih branilaca Slobodana Miloševića, Stivena Keja/Steven Kay i Džilijan Higins/Gillian Higgins od 13. aprila 2006. na odluku kojom se Pretresno veće I proglasilo nenadležnim za rešavanje njihovog zahteva za obelodanjivanje svih poverljivih dokumenata o Miloševićevom zdravstvenom stanju i medicinskom tretmanu u Pritvorskoj jedinici UN.

Žalbeno veće u svojoj odluci navodi da je 14. marta 2006. godine Pretresno veće donelo odluku o formalnom prekidu postupka protiv preminulog Slobodana Miloševića te da su tada i britanski advokati prestali da budu Miloševićevi dodeljeni branioci. Britanski advokati se od tog datuma "više ne mogu smatrati stranom u postupku pred ovim Tribunalom", navodi se u odluci Žalbenog veća, i shodno tome nisu u poziciji da se obraćaju nekom Veću ovog suda.

Osim toga, podseća se u odluci, "Tribunal je već ukinuo zaštitne mere" sa poverljive medicinske dokumentacije u predmetu Milošević za sve učesnke istraga koje, o okolnostima smrti Slobodana Miloševića u Pritvorskoj jedinici UN, vode holandske vlasti, odnosno interni tim Tribunala. Žalbeno veće smatra da će rezultati tih istraga "pružiti sveobuhvatnu informaciju" kako porodici preminulog tako i zainteresovanoj javnosti.

Konstatujući da "nema nadležnosti da razmatra žalbu", pošto su je Kej i Higins podneli nakon što im je isteklo zvanje dodeljenih branilaca, Žalbeno veće je ocenilo da nije potrebno ni da razmatra predmet njihove žalbe kao ni njihov stav da se povodom toga i dalje mogu obraćati Većima Tribunala.

U skladu tim, navodi se u odluci, Sekretarijatu suda je naloženo da "ne prihvata nove podneske bivših Miloševićevih dodeljenih branilaca u vezi sa ovim zahtevom".