28.02.2017.

ODBAČENA MLADIĆEVA ŽALBA NA (NE)PRAVIČNOST SUĐENJA

Žalbeno veće Tribunala odbacilo je danas takozvanu interlokutornu žalbu Ratka Mladića na odluku Pretresnog veća iz jula prošle godine kojom je, po odbrani, povređeno pravo optuženog na pravično suđenje i prekršena njegova pretpostavka nevinosti.

Odbrana bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS je, podsetimo, tvrdila da su pravičnost suđenja i pretpostavka nevinosti optuženog dovedeni u pitanje činjenicom da je nekoliko pravnih savetnika veća koje je u martu prošle godine presudilo Radovanu Karadžiću, u međuvremenu angažovano da pomaže veću koje će doneti presudu Mladiću. Po odbrani, mnogi paragrafi iz presude Karadžiću su osuđujući i za Mladića. Kao primer, odbrana je ukazala na dva paragrafa presude Karadžiću u kojima se navodi da je Mladićevo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu dokazano van razumne sumnje.

U danas objavljenoj odluci Žalbeno veće pod predsedništvom malteškogsudije Karmela Ađusa / Carmel Agius je, prvo, odbacilo tvrdnju Mladićeve odbrane da osporavana odluka Pretresnog veća iz jula prošle godine nije bila "dovoljno obrazložena",jer Veće nije nije izričito navelo da pretpostavka nevinosti optuženog nije prekršena.Prema Žalbenom veću, zaključak iz osporavane odluke Pretresnog veća da nije povređenoi Mladićevo pravo na fer suđenje podrazumeva da nije prekršena ni njegova pretpostavka nevinosti.

Žalbeno veće, dalje, zaključuje da Mladićeva odbrana pogrešno tumači Pravila i sudsku praksu Tribunala i da pogrešno pretpostavlja da pravni savetnici veća podležu istim standardima nepristrasnosti kao i sudije. Pravni savetnici, navodi se u današnjoj odluci, samo pomažu veću u pravnim istraživanjima, sastavljanju nacrta mišljenje ili odluka, dok je zadatak presuđivanja o krivici ili nevinosti optuženih isključivo na sudijama.

Žalbeno veće je, takođe, odbacilo argument odbrane da je Mladich "već osuđen" u presudi Radovanu Karadžiću.Ta se presuda, navodi se u odluci, odnosi na krivičnu odgovornost Karadžića i nikog drugog, a ni jedan od sudija koji su učestvovali u njenom donošenju ne sedi u veću koje će presuditi Mladiću.

Presuda bivšem komandcantu Glavnog štaba VRS, optuženom za dvostruki geniocid (u šest BiH opština 1992. i Srebrenici 1995),kao i za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, biće, kako je najavljeno, izrečena u novembru ove godine.