27.10.2016.

ODBAČEN MLADIĆEV ZAHTEV ZA DISKVALIFIKACIJU SUDIJA

Sudija Liu Daćun/Daqun, u svojstvu vršioca dužnosti predsednika Tribunala, odbacio je zahtev odbrane Ratka Mladića za diskvalifikaciju sudja Teodora /Theodor Merona, Fausta Pokara/Pocar i Karmela Adjusa/Carmel Agius iz sastava Žalbenog veća koje će odlučivati o žalbi na (ne)pravičnost sudjenja bivšem komandantu Glavnog štaba VRS.

Konstatujući da branioci Ratka Mladića nisu ponudili dokaze da postoji “razumna bojazan” u pristrasnost sudija Teodora/ Theodor Merona, Karmela Ađusa /Carmel Agius i Fausta Pokara/Pocara, vršilac dužnosti predsednika Tribunala Liu Daćun /Daqun je zaključio da nema razloga za imenovanje tročlanog sudijskog panela koji bi ispitao ima li osnova za njihovu diskvalifikaciju.

Zahtev branilaca se, podsetimo, zasnivao na tvrdnji odbrane da su navedene sudije - u izjavama koje su davali kao nekadašnji predsednici Tribunala i u presudama Pretresnog i Žalbenog veća u čijem su donošenju učestvovali - uveliko prejudicirali krivicu optuženog. Odbrana je, zbog toga, tražila da se oni izuzmu iz sastava petočlanog Žalbenog veća koje će razmatrati žalbu odbrane na odluku Pretresnog veća da odbaci njen zahtev za "garancijama pravičnog suđenja i poštovanja pretpostavke nevinosti" bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS.

Završne reči strana na sudjenju Ratku Mladiću – optuženom za dvostruki genocid i druge zločine počinjene tokom rata u BiH – zakazane su za prvu polovinu decembra ove godine.