HAG/DEN HAAG | 28.09.2016.

O PROCESNOJ SPOSOBNOSTI JOVICE STANIŠIĆA NA PRIVATNOJ SEDNICI

Na konferenciji o stanju u postupku razmotren tok priprema za ponovljeno suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. O izveštajima gastroenteorologa i psihijatra koji su u Beogradu pregledali Stanišića razgovaralo se bez prisustva javnosti.

Konferencija o stanju u postupku protiv bivših šefova Državne bezbednosti Srbije Jovice Stanišića i Franka Simatovića održana je danas bez prisustva optuženih, ali pred kompletnim većem Mehanizma za međunarodne krivične koje će voditi ponovljeno suđenje. Pored predsedavajućeg sudije Bartona Hola/Burton Hall sa Bahama, u sudnici su se danas pojavili i sudija Seon Ki Park iz Južne Koreje, kao i sutkinja Solomi Balungi Bosa/Solomy Balungi Bossa iz Ugande. Optuženi Stanišić i Simatović, koji početak ponovljenog suđenja čekaju na privremenoj slobodi, dali su saglasnost da se statusna konferencija održi bez njihovog prisustva.

Nakon kraće razmene između branioca i tužioca o toku priprema za ponovljeno suđenje, predsedavajući sudija je obavestio da je 24. juna ove godine izdao nalog da optuženog Stanišića u Beogradu pregledaju gastroenteorolog i psihijatar, te da veću podnesu izveštaj o njegovom zdravstvenom stanju i procesnoj sposobnosti. Izveštaj je podnet 26. septembra, a njegovom sadržaju razgovarano je na takozvanoj privatnoj sednici, bez prisustva javnosti.

Prvo suđenje bišvim šefovima Državne bezbednosti Srbije je u priličnoj meri bilo opterećeno Stanišićevim zdravstvenim i psihickim problemima, te se delom odvijalo i bez njegovog prisustva. Odmah nakon što je Žalbeno veće u decembru prošle godine poništilo oslobađajuću presudui naložilo novo suđenje, njegov je branilac najavio da će tražiti da Stanišić suđenje prati video vezom iz Beograda.

Optužba je početkom septembra podnela svoj predraspravni podnesak, dok odbrana ima rok da to učini do 5. novembra. Predsedavajući sudija je najavio novu statusnu konferenciju početkom decembra na kojoj će, pored ostalog, biti reči i o Stanišićevoj procesnoj sposobnosti. Početak ponovljenog suđenja planiran je za februar 2017. godine.

Bivši šefovi tajne službe Srbije terete se da su formirali "Crvene beretke" kao jedinicu za tajne operacije izvan teritorije Srbije, kao i da su “organizovali, opremili, naoružali, finansirali i usmeravali” i takozvanu Martićevu miliciju u Krajini, kao i paravojne formacije poput Arkanove Srpske dobrovoljačke garde i zloglasnih "Škorpiona". Prvostepenom presudom iz maja 2013. godine je utvrđeno da su zločini navedeni u optužnici zaista počinjeni...ali su Stanišić i Simatović oslobođeni jer je većina sudija zaključila da optuženi nisu delili nameru učesnika udruženog zločinačkog poduhvata, kao i da njihova pomoć i podrška navedenim jedinicama... nije bila "konkretno usmerena" na činjenje zločina.

Poništavajući prvostepenu presudu i vraćajući predmet na novo suđenje, Žalbeno veće je u decembrtu prošle godine izričito naložilo novom Pretresnom veću da pri oceni odgovornosti optuženih za pomaganje i podržavanje zločinaodstupiti od standarda "konkretne usmerenosti", koji je bio u osnovi prvostepene oslobađajuće presude ali je u međuvremenu osporen u više presuda Žalbenog veća Tribunala.