HAG/DEN HAAG | 23.11.2015.

NOVI PREDŽALBENI SUDIJA ZA ČELNIKE HERCEG BOSNE

Ulogu predžalbenog sudije i predsedavajućeg Žalbenog veća u predmetu šestorice bivših čelnika Herceg Bosne preuzeo je novi predsednik Tribunala, malteški sudija Carmel Agius. Žalbeni postupak se nastavlja bez utvrđenog datuma za žalbenu raspravu

Jedina novina na konferenciji o stanju u postupkukoji se vodi po žalbama bivših čelnika Herceg Bosne bio je predžalbeni sudija, novi predsednik Tribunala Karmel Ađus/Carmel Agius. Nakon uobičajenog predstavljanja strana predstavio se i sudija Ađus rekavši da je 17. novembra preuzeo funkciju predsednika Tribunala, na koju je izabran na sudijskoj plenarnoj sednici, i time postao i predsedavajući sudija u ovom žalbenom postupku.

Od šestorice optuženih statusnoj konferenciji nisu prisustvovala dvojica - Berislav Pušić koji je na privremenoj slobodi iz humanitarnih razloga i Valentin Ćorić koji se odrekao prava da prisustvuje zasedanju. Prisutni Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak i Milivoj Petković nisu imali ništa da kažu ni o zdravstvenom stanju niti o uslovima pritvora. Zastupnik Berislava Pušića, koji je konferenciju pratio video vezom iz Sarajeva, je zatražio da se sednica zatvori za javnost dok govori o zdravstvenom stanju svog branjenika.

Prvostepenom presudom iz maja 2013. godine, bivši lideri Herceg Bosne su proglašeni krivim za zločine počinjene tokom hrvatsko-muslimanskog sukoba u BiH 1993. i 1994. godine. Bivši premijer Herceg Bosne Jadranko Prlić je osuđen na 25 godina zatvora, ministar odbrane Bruno Stojić i zapovednici HVO Slobodan Praljak i Milivoj Petković na po 20 godina, zapovednik Vojne policije Valentin Ćorić na 16 a šef ureda HVO za razmenu zarobljenika Berislav Pušić na 10 godina zatvora.

Sudija Ađus obavestio je strane da nema nerešenih javnih podnesaka te da je u procesu rešavanja nekoliko poverljivih. Ni ovog puta međutim nije utvrđen datum žalbene rasprave a sudija je strane obavestio da je "ovaj žalbeni postupak u samom vrhu dnevnog reda" njegovog predsedničkog mandata te da će se "čim organizuje ekipu koja radi na žalbama pobrinuti da sve funkcioniše po planu".

Prema poslednjem zvaničnom rasporedu, žalbena rasprava bi trebalo da se održi u avgustu 2016. a planirani termin za konačnu presudu je juni 2017. Veliko je pitanje, međutim, da li će Žalbeno veće uspeti da ovaj obiman predmet - sa žalbama kako šestorice optuženih tako i tužilaštva - zaključi u pomenutim rokovima.