HAG/DEN HAAG | 12.11.2003.

NOV PROCES ILI DOŽIVOTNI ZATVOR?

Žalbeno vijeće Haškog tribunala razmotriće krajem novembra da li će usvojiti žalbe odbrane ili tužilaštva ili potvrditi kaznu od 46 godina zatvora generalu Radislavu Krstića zbog masakra u Srebrenici

Žalbeno vijeće Haškog tribunala zakazalo je za 26. i 27. novembar zasjedanje na kojem će se razmotriti žalbe i odbrane i tužbe u ovom predmetu na presudu od 46 godina zatvora, koja je prije više od dvije godine izrečena generalu Radislavu Krstiću, saopštio je danas portparol Haškog tribunala Džim Landejl/Jim Landale. Pretresno vijeće je 2. avgusta 2001. godine proglasilo Radislava Krstića krivim za "genocid, progone, okrutno i nečovječno postupanje, teror nad civilnim stanovništvom, prisilno preseljavanje i razaranje lične svojine Bošnjaka, te kršenje zakona i običaja ratovanja". Sudije su generala Krstića proglasile krivim za "ubistvo hiljada Bošnjaka iz Srebrenice u vremenu od 10. do 19. jula 1995", i osudilo na kaznu zatvora od 46 godina.

Na tu presudu žalbe su uložili zastupnici i odbrana i tužilaštvo. Odbrana zahtijeva nov proces na prvostepenoj instanci, tvrdeći da ima dodatne dokaze o Krstićevoj nedužnosti. Prema odbrani, u vojsci bosanskih Srba je u to vrijeme postojao "paralelni lanac komandovanja", i general Krstić je, stoga, bio izvan svake komandne odgovornosti za masakr u Srebrenici.

Tužba, medjutim, smatra da izrečena kazna od 46 godina zatvora je u neskladu sa težinom počinjenih zločina i zahtijeva najtežu kaznu koju može izreći Haški tribunal - doživotni zatvor.

General Radislav Krstić je uhapšen 2. decembra 1998., sudjenje mu je počelo 13. marta 2000., a završeno izricanjem presude 2. avgusta 2001. godine.