HAG/DEN HAAG | 22.09.2010.

NESVRSTANOST GENERALA PERIŠIĆA

Siniša Borović, bivši šef kabineta nekadašnjeg načelnika Generalštaba VJ, tvrdi da general Perišić i Slobodan Milošević nisu delili mišljenje o upotrebi jedinica VJ na Kosovu. Za razliku od generala koji su bili "svrstani" u Miloševićevu političku struju, Perišić nije bio blizak ni jednoj političkoj opciji, tvrdi Borović

Siniša Borović, bivši šef kabineta generala Momčila Perišića, je na kraju glavnog ispitivanja ukazao na "razmimoilaženje stavova" bivšeg načelnika Generalštaba VJ i tadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića u vezi sa krizom na Kosovu 1998. godine.

Njih dvojica su, po Boroviću, imali različit pristup načinu vođenja antiterorističke borbe i komandovanju jedinica a Milošević je često pozivao druge generale lično na razgovor, zaobilazeći Perišića i lanac komandovanja u Vojsci Jugoslavije. Perišić je zato 23. jula 1998. godine uputio pismo Miloševiću u kojem predlaže da se "Vojska Jugoslavije koristi legalno, isključivo za odbranu jedinica ako su napadnute i zaštitu državnih granica".

Optuženi je, prema svedoku, razmišljao da napusti poziciju načelnika generalštaba zbog "nesporazuma sa Miloševićem" koji nije imao razumevanja za predložene reforme vojske. Ljudi bliski Perišiću, tvrdi Borović, nastojali da ga zadrže na toj poziciji pošto je bio "humanista i psiholog i trebalo ga je sačuvati" da na njegovo mesto ne bi došli drugi general "svrstani" u političke strukture bliske Miloševiću.

Perišić je, po Boroviću, konačno napustio funkciju načelnika Generalštaba VJ u novembru 1998. godine nakon što je u Gornjem Milanovcu istupio sa "neuobičajeno oštrim" govorom u kojem je izneo probleme sa kojima se susreće on sam, vojska i država, dovodeći u pitanje sposobnost takve države da se brani. Perišićeve reči su došle do Miloševića koji je na sednici Vrhovnog saveta odbrane 24. novembra 1998. godine predložio njegovu smenu pošto je "neuobičajeno dugo na funkciji".

Veći deo unakrsnog ispitivanja se odvijao na sednici zatvorenoj za javnost. U otvorenom delu ispitivanja, tužilac je sugerisao da su se stavovi Perišića i Miloševića razilazili samo zato što se načelnik generalštaba VJ protivio nelegalnoj upotrebi jedinica na Kosovu bez proglašenja ratnog stanja. Svedok je potvrdio da je to bio "jedan od razloga".

Unakrsno ispitivanje generala Borovića biće nastavljeno sutra.