HAG/DEN HAAG | 30.03.2015.

NALOŽEN POVRATAK ŠEŠELJA U HAG

Žalbeno veće naložilo Pretresnom veću sudije Antonetija da "smesta povuče" svoju odluku o privremenom oslobađanju Vojislava Šešelja i naloži povratak optuženog u pritvor. Razlog – narušavanje uslova boravka na privremenoj slobodi javnim izjavama da se neće dobrovoljno vratiti u Hag

Kada je 6. novembra prošle godine Pretresno veće francuskog sudije Antonetija/Antonetti preglasavanjem 2:1 donelo odluku da Vojislava Šešelja pusti na privremenu slobodu, učinilo je to bez zahteva i pristanka optuženog i uz nametanje samo dva najosnovnija uslova – da se lider srpskih radikala, jednom kada bude pozvan, dobrovoljno vrati u Hag i da tokom boravka u Srbiji ne vrši pritisak na žrtve i svedoke. Od tada traje borba tužilaštva da se optuženi vrati u pritvor, koja je danas konačno rezultirala odlukom Žalbenog veća u kojoj se, takođe preglasavanjem 3:2, nalaže Pretresnom veću da Šešelja vrati u Hag jer je prekršio uslove boravka na privremenoj slobodi.

Već nakon dvadesetak dana Šešeljevog boravka na slobodi tužilaštvo je tražilo preispitivanje odluke Pretresnog veća, ukazujući na njegova javna zaricanja da se neće dobrovoljno vratiti u pritvor, kao i na pretnje svima koji sarađuju sa tužilaštvom i vređanje žrtava. Uz sve to, optužba je upozorila da njegovo zdravlje nije ugroženo u meri da bi mu iz humanitarnih razloga bio odobren povratak u Srbiju, što je i sam optuženi u javnosti govorio.

Žalbeno veće se u današnjoj odluci prevashodno bavilo Šešeljevim izjavama da se neće dobrovoljno vratiti u Hag. To je, zaključuje se u odluci, "nova informacija" koju Pretresno veće nije uzelo u obzir, a koja jasno ukazuje na nepoštovanje prvog od dva uslova boravka na privremenoj slobodi. Nakon najava optuženog da se neće dobrovoljno vratiti, "nijedno razumno veće ne bi ostalo uvereno da on ispunjava uslove boravka na slobodi", zaključuje Žalbeno veće.

Zbog svega navedenog u današnjoj odluci po žalbi optužbe Pretresnom veću je naloženo da "smesta povuče" odluku o puštanju Šešelja na slobodu i naredi njegov povratak u Hag. Čim se optuženi vrati u pritvor, Pretresno veće treba da omogući Srbiji i Holandiji da se izjasne da li je i pod kojim uslovima njegov dalji boravak na privremenoj slobodi moguć.

Troje sudija koji su doneli današnju odluku su – predsedavajući Sekule iz Tanzanije i dve sutkinje: Ramaroson izMadagaskara i Pakistanka Kan/Khan. Protiv su bili Rus Tuzmukhamedov i Afanđe iz Togoa koji su u zajedničkom suprotnom mišljenju naveli da Žalbeno veće uopšte nije trebalo da se bavi analizom Šešeljevih javnih nastupa, već da naloži Pretresnom veću da ispravi propust i pozabavi se procenom njegovih najava da se neće dobrovoljno vratiti.

Osim toga, dvojica sudija navode da se i pored "prkosnih" najava ne može sa sigurnošću tvrditi da se on - kada ga pozovu -neće dobrovoljno vratiti u Hag. "Reakcije ljudskih bića su evolutivne i nepredvidive... pa se ne može sa izvesnošću predvideti kako bi on mogao reagovati kada mu bude naloženo da se vrati u Tribunal", smatraju ruski i togoanski sudija.

Današnjom odlukom Žalbeno veće je prebacilo loptu Pretresnom veću, nalažući mu da u roku odmah povuče odluku o privremenom oslobađanju i vrati Šešelja u Hag. U iščekivanju takvog naloga veća sudije Antonetija, mediji već prenose Šešeljeve reči da to svakako neće učiniti dobrovoljno, pa se već može zaključiti da njegove reakcije - suprotno mišljenju ruskog i togoanskog sudije - nisu ni "evolutivne" ni "nepredvidive".