HAG/DEN HAAG | 25.02.2014.

NALOG TOLIMIRU DA PRIPREMI JAVNU VERZIJU SVOJE "TAJNE ŽALBE"

Ukazujući na značaj javnosti postupka pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, sudija Teodor Meron naložio objavljivanje javne verzije poverljivog žalbenog podneska Zdravka Tolimira kao i odgovora tužilaštva

Na redovnoj konferenciji o stanju žalbenog postupka u predmetu Zdravka Tolimira, bivšeg Mladićevog pomoćnika za bezbednost i obaveštajne poslove u Glavnom štabu VRS, predžalbeni sudija Teodor/Theodor Meron je odbrani i optužbi naložio da do 27. marta ove godine pripreme i podnesu redigovane "javne verzije" svojih podnesaka Žalbenom veću.

Tolimir, koji je prvostepenom presudom proglašen krivim za genocid u Srebrenici i osuđen na kaznu doživotnog zatvora, je svoj žalbeni podnesak dostavio u formi poverljivog dokumenta pa je i odgovor tužilaštva, koje se nije žalilo, bio takođe poverljiv. Ukazujući na "opšti značaj transparentnosti postupaka" pred međunarodnim sudom, sudija Meron je podsetio daStatut Tribunala jamči "javno suđenje" te da je prema Pravilniku o postupku i dokazima neophodno da svaki postupak pred Žalbenim većem bude javne prirode, osim ukoliko postoje izvanredni razlozi za poverljivi status sednica. Iz javnih verzija podnesaka biće isključeni svi poverljivi podaci, rekao je sudija.

Budući da je podnesak tužilaštva zapravo samo odgovor na Tolimirov žalbeni podnesak, optužba je danas zatražila dozvolu da svoju javnu verziju dostavi nekoliko dana nakon odbrane kako bi imala priliku da se upozna sa delovima koje Tolimir i njegov tim žele da zadrže poverljivim, odnosno nedostupnim javnosti. Predžalbeni sudija pozvao je tužilaštvo da o tome uputi pismeni zahtev o kojem će se žalbeno veće naknadno izjasniti.

Zdravko Tolimir nije imao primedbi na uslove pritvora niti ikakvih žalbi vezanih za zdravlje. Na početku konferencije o stanju u postupku je, po običaju, svima poželeo "bogougodan dan" kao i da se "statusna konferencija završi u skladu sa božijom voljom i promisli - kako je Bogu najbogougodnije a za naše duše najkorisnije".

Sledeća statusna konferencija bi prema pravilima Tribunala trebalo da bude održana najkasnije za 120 dana.