HAG/DEN HAAG | 05.06.2002.

MILOŠEVIĆ I "KOMANDANT BUJA"

Prema svedočenju Šukri Buje, bivšeg komandanta OVK u operativnoj zoni Nerodimlje, u Račku je 15. januara 1999. poginulo deset vojnika OVK i ubijeno 45 civila

Slobodan Milošević se, konačno, našao uči u oči sa svedokom koji - za razliku od većine kosovskih Albanaca koji su se do sada pojavili pred tribunalom - neće moći da tvrdi da "ništa ne zna" o aktivnostima Oslobodilačke Vojske Kosova (OVK). Na klupu za svedoke je, naime, danas izveden bivši komandant OVK Šukri/Shukri Buja, koji je 1999. bio zadužen za operativnu zonu Nerodimlje.

U toj operativnoj zoni nalazilo se i selo Račak u kojem je, prema optužnici, 15. januara 1999. ubijeno 45 kosovskih Albanaca, civila. Milošević, međutim, tvrdi da je Račak bio "terorističko uporište" i da su poginuli ili pripadnici OVK, ili civili koji su stradali u unakrsnoj vatri između "terorista" i srpskih snaga bezbednosti.

Šukri Buja je danas potvrdio da je u Račku januara 1999. bilo 47 pripadnika OVK - vojnika i "pomoćnog osoblja". Njihova baza bila je na ulazu u selo, a na obližnjem brdu su imali bunker i sistem rovova. Na samom početku koordiniranog napada vojske i policije napada, u zoru 15. januara, prema svedočenju bivšeg komandanta poginulo je 8 vojnika OVK koji su pokušali da se povuku iz baze i bunkera, a kasnije tokom dana poginula su još dva vojnika, dok ih je 8 ranjeno. Predveče, kada se srpska policija povukla, OVK se vratila u Račak i odnela tela 10 poginulih vojnika, koji su kasnije uz vojne počasti sahranjeni u selu Malopoljce, južno od Štimlja. Tela poginulih civila su, tvrdi svedok, ostavljena u selu.

Sutradan su pripadnici Kosovske verifikacione misije (KVM) u Račku i njegovoj okolini pronašli još 45 tela, većinom starijih ljudi u civilnim odelima. Šukri Buja tvrdi da su svi ti ljudi bili civili, odnosno da među njima nije bilo ni jednog pripadnika OVK. Što znači da je 15. januara 1999. u Račku ubijeno ukupno 55 ljudi, što se donekle poklapa sa izveštajem MUP Srbije prema kojem je "tokom operacije likvidirano oko 60 pripadnika šiptarske terorističke bande."

Buja, takođe, tvrdi da su njegovi vojnici tog dana u Račku ostavili 4 automatske puške, jedan "brauning" i još jednu pušku kalibra 7,9 mm, tako da, po njemu, nisu tačni izveštaji srpske policije o ogromnim količinama teškog i lakog naoružanja, bombi, municije i druge vojne opreme koja je, navodno, pronađena u "terorističkoj bazi" u Račku. Toliko naoružanja, tvrdi Buja, nisu zajedno imale sve jedinice OVK u Račku, Rance i drugim selima u okolini Štimlja.

Optuženi Milošević je unakrsno ispitivanje bivšeg komandanta OVK započeo pred kraj današnje rasprave i nastaviće ga sutra.

Mirko Klarin