HAG/DEN HAAG | 04.02.2011.

MEGA SUĐENJE ZA NEPOŠTOVANJE SUDA

Kako stvari trenutno stoje, izvođenje dokaza tužilaštva i odbrane u postupku za nepoštovanje suda protiv Jelene Rašić, bivšeg referenta za predmet u timu odbrane Milana Lukića, trajaće čak 15 radnih dana. Tužilaštvo najavljuje 19 a odbrana 4 svedoka

Prema najavama tužilaštva i odbrane, suđenje Jeleni Rašić, bivšem referentu za predmet u timu odbrane Milana Lukića, biće najduži postupak za nepoštovanje suda u istoriji Tribunala. Izvođenje dokaza optužbe bi trebalo da traje između 5 i 7 sudskih dana a dokazni postupak odbrane 4 do 5 dana.

Jelena Rašić se u septembru prošle godine izjasnila da nije kriva po pet tačaka optužnice koja je tereti za "svesno i hotimično ometanje sprovođenja pravde". U optužnici se navodi da je ponudila Zuhdiji Tabakoviću 1.000 eura da potpiše unapred pripremljenu lažnu izjavu kao i dodatni novac da tu izjavu potvrdi pred sudom. Takođe je tražila od Tabakovića da pronađe dvojicu višegradskih Muslimana koji će pristati da za novčanu nadoknadu potpišu još dve lažne izjave što je on učinio. Zastupnik Milana Lukića je tužilaštvu predao kopije lažnih izjava u januaru 2009. godine.

Na današnjoj konferenciji u stanju u postupku, predsedavajući sudija Hauard Morison/Howard Morrison je naložio tužilaštvu da predraspravni podnesak dostavi do 29. aprila dok je za odbranu taj rok produžen na 20. maj.

Tužilaštvo je najavilo da će pozvati čak 19 svedoka od koji će njih 11 dati iskaze po pravilu 92 bis, sedam svedoka po pravilu 92 ter a predviđena je i ekspertiza jednog veštaka. Odbrana će pozvati tri svedoka koji će iskaze dati uživo kao i jednog svedoka koji će dati izjavu po pravilu 92 ter.

Naredna konferencija o stanju u ovom predmetu najavljena je za 27. maj ove godine.