HAG/DEN HAAG | 16.09.2008.

KRAJIŠNIK POZIVA KARADŽIĆA NA KLUPU ZA SVEDOKE

Nakon razgovora koji je obavio sa Karadžićem 12. septembra u Pritvorskoj jedinici UN, Krajišnik zaključio da bi svedočenje bivšeg predsednika RS moglo da doprinese obaranju presude kojom je osuđen na 27 godina zatvora. Ako Žalbeno veće to odobri, tužilaštvo će imati jedinstvenu priliku da pre suđenja unakrsno ispituje Karadžića

U podnesku upućenom Žalbenom veću, Momčilo Krajišnik je tražio dozvolu da pozove Radovana Karadžića kao svedoka odbrane u žalbenom postupku. Presudom Pretresnog veća iz septembra 2006. godine, bivši politički lider bosanskih Srba je proglašen krivim za istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilno premeštanje i progone bosanskih Muslimana i Hrvata i osuđen na 27 godina zatvora.

Krajišnik je odlučio da pozove Karadžića nakon razgovora koji je, u organizaciji Sekretarijata a sa odobrenjem Žalbenog veća, obavio s njim 12. septembra ove godine u Pritvorskoj jedinici UN. Zaključio je da bi "Karadžićevo svedočenje moglo da utiče na većinu nalaza Pretresnog veća" posebno u vezi sa političkim okolnostima koje su prethodile sukobima, političkim sistemom u Republici Srpskoj i Krajišnikovim ovlašćenjima u vođstvu bosanskih Srba.

Krajišnik napominje da je Karadžić bio jedna od najvažnijih i najčešće pominjanih ličnosti u njegovom suđenju, kao i da se u prvostepenoj presudi navodi da su njih dvojica "bili najbliži saradnici, vodili Republiku Srpsku kao privatni feud, međusobno se uvažavali" te da je Karadžić tretirao Krajišnika "kao ličnog premijera".

Krajišnik podseća da je Pretresno veće koje mu je sudilo, po okončanom dokaznom postupku, na svoju inicijativu pozvalo i saslušalo četiri "vodeće političke figure" iz Republike Srpske – Plavšićevu, Đerića, Subotića i Ostojića – te zaključuje da bi sigurno pozvalo i Karadžića, da im je tada bio dostupan. Suđenje Krajišniku je, naime, završeno u septembru 2006. godine, dok je Radovan Karadžić bio "nedostupan" sve do 21. jula ove godine.

Budući da je odlučio da ga pozove za svedoka, Krajišnik traži da mu se omogući da se i ubuduće sastaje sa Karadžićem kako bi utvrdio precizan obim njegovog svedočenja.

Ako Žalbeno veće odobri Krajišnikov zahtev i dozvoli svedočenje Radovana Karadžića, tužilaštvo će dobiti jedinstvenu priliku da unakrsno ispita optuženog na čiji je dolazak u Hag čekalo punih 13 godina.