HAG/DEN HAAG | 03.11.2015.

KONAČNA PRESUDA STANIŠIĆU I SIMATOVIĆU 15. DECEMBRA

Zakazujući za utorak 15. decembra izricanja konačne presude bivšim šefovima državne bezbednosti Srbije, Žalbeno veće je naložilo Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću - koji su u maju 2013. godine nepravosnažno oslobođeni - da najkasnije do petka 13. novembra obaveste Sekretarijat suda da li će se 15. decembra pojaviti u haškoj sudnici

Žalbeno veće kojim predsedava italijanski sudija Fausto Pokar/Pocar će u utorak 15. decembra izreći konačnu presudu u predmetu bivših šefova Državne bezbednosti Srbije Jovice Stanišića i Franka Simatovića.

Oni su, podsetimo, u maju 2013. godine oslobođeni po svim tačkama optužnice koja ih je teretila za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem etničkog čišćenja velikih delova Hrvatske i BiH. Zločine su činile jedinice koje su osnovane, obučavane, naoružavane, snabdevane i kontrolisane od strane optuženih i DB Srbije, poput "Škorpiona", "arkanovaca", "Martićeve milicije", "Crvenih beretki" i drugih. Većinom glasova (2:1) Pretresno veće je presudilo da pomoć koju su Stanišić i Simatović pružali tim snagama nije bila "konkretno usmerena" na činjenje zločina, već na "uspostavljanje i održavanje (srpske) vlasti" u delovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Tužilaštvo je uložilo žalbu na oslobađajuću presudu bivšim šefovima srpske tajne policije, osporavajući kriterij "konkretne usmerenosti" i zahtevajući da se optuženima izrekne osuđujuća presuda ili da se predmet vrati na ponovno suđenje. Na žalbenoj raspravi održanoj u julu ove godine odbrana je isticala da - ukoliko Žalbeno veće odluči da ukine oslobađajuću presudu - predmet treba vratiti na ponovno razmatranje u prvom stepenu, a nikako ne donositi konačnu osuđujuću presudu.

U međuvremenu je kriterij "konkretne usmerenosti" odbačen u dve presude tribunalovih žalbenih veća, kao i u jednoj presudi suda za Sijera Leone, a 15. decembra će se videti na koji će se način ta promena u međunarodnoj sudskoj praksi odraziti na predmet bivših šefova Državne bezbednosti Srbije.

Zakazujući termin izricanja konačne presude, Žalbeno veće je naložilo Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću da najkasnije do petka 13. novembra obaveste Sekretarijat suda da li će se 15. decembra pojaviti u tribunalovoj sudnici.