HAG/DEN HAAG | 17.11.2014.

KONAČNA PRESUDA "SREBRENIČKOJ PETORKI" 30. JANUARA 2015.

Nakon trinaest meseci većanja Žalbeno veće Tribunala će 30. januara 2015. izreći konačnu presudu oficirima vojske bosanskih Srba osuđenim u prvom stepenu za genocid i druge zločine u Srebrenici i Žepi iz jula 1995. godine

Ljubiši Beari, Vujadinu Popoviću, Dragi Nikoliću, Radivoju Miletiću i Vinku Pandureviću, petorici od ukupno sedam oficira vojske i policije bosanskih Srba, koji su 2010. godine proglašeni krivim za genocid i/ili druge zločine počinjene u Srebrenici i Žepi 1995. godine, konačna presuda biće izrečena 30. januara sledeće godine.

Prvostepena presuda postala je pravosnažna za Ljubomira Borovčanina šefa policijskih snaga koje su učestvovale u srebreničkoj operaciji VRS, koji je osuđen na 17 godina zatvora i nije se žalio. Milan Gvero, pomoćnik komandanta Glavnog štaba VRS za moral i verska pitanja preminuo je u toku žalbenog postupka, te je i u njegovom slučaju pravosnažna ostala prvostepena presuda kojom je osuđen na 5 godina zatvora.

Pretresno veće je u prvostepenoj presudi proglasilo krivim za genocid Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu načelnike bezbednosti Drinskog Korpusa i Glavnog štaba VRS i osudilo ih na kaznu doživotnog zatvora. Načelniku bezbednosti Zvorničke brigade Dragi Nikoliću je za pomaganje i podržavanje genocida izrečena kazna od 35 godina zatvora. dok je načelnik za operativno-nastavne poslove Glavnog štaba general Radivoje Miletić osuđen na 19 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem trajnog uklanjanja muslimanskog stanovništva iz enklava Srebrenica i Žepa. Bivši komandant Zvorničke brigade VRS, Vinko Pandurević, je proglašen krivim za zločine protiv čovečnosti i osuđen je na 13 godina zatvora.

Na žalbenoj raspravi u decembru prošle godine optužba je zahteva da se konačnom presudom petorica oficira vojske bosanskih Srba – Vujadin Popović, Ljubomir Beara, Drago Nikolić, Radivoje Miletić i Vinko Pandurević – osude za dodatna krivična dela, te da se Nikoliću i Pandureviću povećaju kazne. Odbrane petorice oficira ukazivale su na greške koje je po njihovoj oceni počinilo pretresno veće u prvostepenoj presudi i tražile su smanjenje kazni za njihove branjenike.