HAG/DEN HAAG | 23.07.2009.

KONAČNA PRESUDA: HARAĆIJA NEVIN, MORINI 3 MESECA

Žalbeno veće ukinulo osuđujuću presudu za nepoštovanje suda bivšem ministru kulture Kosova Astritu Haraćiji i potvrdilo kaznu njegovom političkom savetniku Bajrušu Morini

Žalbeno veće je danas poništilo presudu za nepoštovanje suda bivšem kosovskom ministru kulture Astritu Haraćiji/Haraqija i potvrdilo osudu i kaznu njegovog političkog savetnika Bajruša/Bajrush Morine. Oni su prvostepenom presudom osuđeni na zatvorske kazne od pet i tri meseca zatvora zbog pokušaja zastrašivanja svedoka optužbe na suđenju bivšim zapovednicima OVK Ramušu/Ramush Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju.

Pretresno veće je 17. decembra 2008. godine obojicu proglasilo krivim jer su "svesno i namerno ometali sprovođenje pravde". Prihvatajući Haraćijinu žalbu da se dokazi protiv njega zasnivaju na glasinama koje je širio Morina, žalbene sudije su zaključile da "nije bilo dovoljno osnova za osudu". U konačnoj presudi se navodi da je Pretresno veće dalo "previše težine" dokazima koji se zasnivaju na "glasinama iz druge i treće ruke" kada je zaključilo da je Haraćija uticao na Morinu i naveo ga na nepoštovanje suda.

Žalbeno veće ukazuje da se u prvostepenoj presudi daje preterana težina dokazima koji govore o Morininim i Haraćijinim motivima. Iako je, navodi se u presudi, Pretresno veće "razumno zaključilo" da je na Morinu vršen pritisak, taj pritisak "nije nužno poticao od Haraćije". Po oceni žalbenih sudija, učešće Haraćije u radu Odbora za podršku odbrane Ramuša Haradinaja i njegove izjave protiv suđenja kosovskim Albancima, "ne mogu navesti na zaključak da bi direktno ometao pravdu".

Veće je, istovremeno, odbacilo sve osnove za žalbu Bajruša Morine i tužilaštva.

Haraćija i Morina su pušteni na privremenu slobodu nakon što su odslužili kazne na koje su osuđeni prvostepenom presudom.