HAG/DEN HAAG | 01.12.2008.

KOMANDA JE TAMO GDE JE KOMANDANT

Penzionisani general VRS Dragiša Masal potvrdio tezu odbrane generala Radivoja Miletića da se komanda VRS mogla nalaziti samo "tamo gde je bio komandant" te da u vreme operacija u Srebrenici i Žepi optuženi Miletić nije "zamenjivao" odsutnog načelnika Glavnog štaba i imao nikakvih ovlašćenja kojima bi uticao na tok tih operacija

Bivši načelnik artiljerije u Glavnom štabu VRS Dragiša Masal se u maju 1995. godine, zajedno sa "užim sastavom Glavnog štaba predvođenim komandantom Ratkom Mladićem", nalazio na IKM u Banja Luci. Tamo je nastala i Direktiva broj devet koju je Masal "izradio" a komandant Glavnog štaba Ratko Mladić potpisao, "unevši nekoliko izmena".

Dragiša Masal je u nastavku svedočenja na suđenju oficirima vojske i policije bosanskih Srba optuženim za zločine u Srebrenici i Žepi, opisao kako je pomenutu direktivu sastavio po naređenju i instrukcijama načelnika Glavnog štaba Manojla Milovanovića. On mu je, tvrdi Masal, pored ostalog naložio i da deo o obezbeđenju borbenih dejstava "napiše u duhu Direktive broj sedam".

Direktivu sedam je, prema optužbi, napisao general Radivoje Miletić, uključujući i čuvenu rečenicu o "stvaranju nepodnošljivih uslova života" za muslimansko stanovništvo enklava kako bi se ono primoralo da ih napusti. Masalovim svedočenjem Miletićeva odbrana nastoji da ukaže da je general Milovanović, suprotno iskazu koji je dao kao svedok optužbe, bio "dobro upoznat sa sadržajem čuvene Direktive broj sedam", te da je, isto tako, bio aktivni učesnik procesa planiranja i komandovanja u Glavnom štabu, mada se u periodu na koji se odnosi optužnica nije nalazio u njegovom sedištu u Crnoj Rijeci.

Masal, koji je u više navrata bio na isturenim komandnim mestima zajedno sa generalom Milovanovićem, potvrdio je da je načelniku štaba uvek bila na raspolaganju direktna zaštićena veza sa sedištem Glavnog štaba kao i sa komandantom Mladićem s kojima je na vezi bio "gotovo svakodnevno". On je potvrdio i tezu odbrane da se komanda VRS mogla nalaziti samo "tamo gde je bio komandant" te da Miletić nije imao nikakvih ovlašćenja da utiče na komandovanja u operaciji osvajanja enklava Srebrenica i Žepa.

Dragiša Masal će u nastavku svedočenja odgovarati na pitanja optužbe.