HAG/DEN HAAG | 06.06.2002.

KO JE ISPALIO PRVI METAK U RAČKU

Svedok optužbe Šukri Buja, bivši komandant OVK, odgovarao na pitanja optuženog Slobodana Miloševića o tome šta se 15. januara 1999. dogodilo u selu Račak i da li su žrtve bile civili ili vojnici

Prvi metak u Račku 15. januara 1999., tvrdi Slobodan Milošević, ispalili su pripadnici Oslobodilačke Vojske Kosova (OVK). Ovu tvrdnju Milošević zasniva kako na zvaničnim izveštajima srpske policije, tako i na izjavi koju je haškom tužilaštvu dao Šukri/Shukri Buja, svedok optužbe koji je u vreme događaja u Račku bio komandant operativne zone OVK u Nerodimlju.

U zvaničnom policijskom izveštaju koji je pred sudom citirao Milošević navodi se da su specijalne snage MUP, u operaciji čiji je cilj bio da se uhapse "teroristi" koji su ubili srpske policajce, u zoru 15. januara 1999. blokirale selo Račak. Pošto je iz sela otvorena vatra iz pešadijskog i teškog naoružanja, policajci su uzvratili i borbe su trajale do 15:30. Operacija je, zaključuje se u izveštaju, bila uspešna i u njoj je "likvidirano oko 60 pripadnika šiptarske terorističke bande."

U izjavi koju je tužilaštvu dao Šukri Buja, a koju je Milošević danas takođe citirao, se navodi da su u zoru 15. januara '99. srpske snage neopaženo i bez zvuka zauzele pozicije oko Račka i da su pripadnici OVK koji su stražarili u bunkeru iznad sela ispalili kratak rafal iz protiv-avionskog mitraljeza, da bi upozorili ostale vojnike u bazi koja se nalazila na rubu sela. Taj rafal je, po Miloševiću, označio početak "bitke za Račak" u kojoj je, tvrdi on, ubijeno 45 "terorista."

Buja, međutim, tvrdi da je tog dana u bazi u Račku bilo ukupno 47 pripadnika OVK, da ih je 9 poginulo i 8 ranjeno u prvim minutima napada, a da su se ostali povukli do položaja kod sela Lužane, gde su se pregrupisali i pojačali za protiv-napad. U njegovoj izjavi istražiteljima se navodi da su prvi vojnici koji su se probili do Lužana došli sa "konfuznim pričama" o tome šta se dogodilo u tog jutra, te da su neki govorili da su u Račku preživela samo 3-4 vojnika OVK. A to je, po Miloševiću, "još jedan dokaz" da su sve žrtve čija su tela pronađena u Račku bili pripadnici OVK, pošto su samo trojica ili četvorica, od njih 47, preživeli napad.

Mašući zvaničnim policijskim izveštajem Milošević je u jednom trenutku rekao kako "tu lepo piše da u Račku nije stradalo ni jedno civilno lice." Na pitanje predsedavajućeg sudije Ričarda Meja/Richard May "da li tu ima i jedna reč istine?", Buja je odgovorio da nema i da su "takvi izveštaji fabrikovani po narudžbi" i "radi dezinformacije."

Milošević je, na to, uzvratio da je "celoj planeti poznato" da je priče o masakru nad civilima u Račku "fabrikovao Viljem Voker/William Walker", bivši šef Kosovske verifikacione misije, čije je svedočenje predviđeno za sledeću sedmicu. Duel Miloševića i Vokera očekuje se sa velikim interesovanjem.

Mirko Klarin