HAG/DEN HAAG | 26.04.2006.

KO ĆE ODLUČIVATI O OBELODANJIVANJU MILOŠEVIĆEVE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE?

Da li će poverljiva medicinska dokumentacija u slučaju Milošević biti obelodanjena rešavaće se posle odluke Žalbenog veća o tome da li je Pretresno veće I nadležno da o tome odlučuje

Predsednik Tribunala Fausto Pokar/Pocar neće do daljeg razmatrati zahtev Stivena Keja/Steven Kay i Džilijan Higins/Gillian Higgins, bivših dodeljenih branilaca Slobodana Miloševića, koji su tražili da se imenuje posebno sudsko veće koje će razmotriti njihov podnesak od 17. marta 2006. Tim se podneskom, podsetimo, traži obelodanjivanje svih dokumenata o Miloševićevom zdravstvenom stanju i medicinskom tretmanu u Pritvorskoj jedinici UN.

Mada se tužilaštvo ne protivi zahtevu britanskih branilaca za imenovanje posebnog veća i ocenjuje ga kao "najefikasniji način za rešavanje spornog podneska", predsednik Pokar u danas objavljenoj odluci navodi da to "ne smatra primerenim" rešenjem.

On podseća da se "pred Žalbenim većem i dalje nalazi žalba britanskih advokata" na odluku Pretresnog veća I da se proglasi nenadležnim za rešavanje njihovog podneska od 17. marta. Ocenjujući da bi Žalbeno veće najpre moralo da se o toj žalbi izjasni, predsednik Pokar zaključuje da podnesak bivših dodeljenih branilaca do te odluke Žalbenog veća "neće biti razmatran".