HAG/DEN HAAG | 14.12.1999.

KARADŽIĆEV VOLJNI EGZEKUTOR

Mada se odgovornost za zločine počinjene tokom oružanog konflikta može pripisati ovom ili onom političkom ili vojnom lideru, oni ne bi bili u stanju da izvrše svoje ciljeve bez 'voljnih egzekutora' kakav je bio Goran Jelisić - ističe se u obrazloženju danas saopštene presude

Mada je Gorana Jelisića oslobodilo optužbi za genocid, Pretresno veće u danas objavljenoj presudi precizira kako time ne želi reći da u Brčkom 1992. nije izvršen genocid, već samo da tužilaštvo nije dokazalo "mentalni element genocida", to jest da je optuženi ubijao sa namerom da "uništi, u celosti ili delom, političku, rasnu ili versku grupu." Drugi, "materijalni element genocida" - da je maja 1992. u Brčkom ubijen veći broj pripadnika određene etničke i verske grupe, Bošnjaka - po oceni sudija je dokazan izvan svake razumne sumnje.

Proglašavajući danas Gorana Jelisića (31) krivim po ukupno 31 tački optužnice za ubistva, fizička zlostavljanja i pljačku i osuđujući ga na 40 godina zatvora, Pretresno veće je u obrazloženju presude navelo da nije utvrđen "zapovedni lanac" po kojem je optuženi delovao, kao i da su mnogi svedoci izjavili kako je Jelisić često "nasumce birao svoje žrtve." Pored toga što je bilo "odbojno i diskriminatorsko", Jelisićevo je ponašanje, smatraju sudije, često je bilo "nelogično, nedosledno i oportunističko." U obrazloženju se, takođe, navode i nalazi holandskih psihijatara koji su kod Jelisića utvrdili "granične poremećaje" ličnosti: asocijalnost, narcizam, nezrelost i "glad za samodokazivanjem."

Jedna od misija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, navodi se u sažetom obrazloženju koje je pročitao predsedavajući sudija Klod Žorda/Claude Jorda, "jeste da doprinese obnavljanju mira u bivšoj Jugoslaviji." Da bi to postigao, Tribunal mora da identifikuje i progoni glavne političke i vojne lidere koji su odgovorni za počinjene zločine. Međutim, naglasio je Žorda, "mada se odgovornost za zločine počinjene tokom oružanog konflikta može pripisati nekim od tih lidera, oni ne bi mogli da ostvare svoje ciljeve bez oduševljene pomoći ili doprinosa, direktnog ili indirektnog, pojedinaca kao što ste vi, Gorane Jelisiću."