HAG/DEN HAAG | 17.10.2008.

KARADŽIĆ U NOVEMBRU SVEDOČI U ODBRANU KRAJIŠNIKA

Odobren zahtev bivšeg predsednika Skupštine bosanskih Srba Momčila Krajišnika da pozove Radovana Karadžića kao svedoka odbrane u žalbenom postupku, budući da ovaj do sada "nije bio dostupan". Predviđeno da glavno i unakrsno ispitivanje bude obavljeno od 3. do 5. novembra ove godine

Žalbeno veće je odobrilo zahtev Momčila Krajišnika da kao dopunskog svedoka odbrane u žalbenom postupku pozove Radovana Karadžića, saopšteno je danas u Tribunalu. U odluci se navodi da Karadžić za vreme prvostepenog postupka "nije bio dostupan", a da bi njegov iskaz mogao da utiče na konačnu presudu, zbog čega ispunjava uslove za svedočenje u okviru dodatnog izvođenja dokaza u žalbenom postupku.

Bivši predsednik Skupštine bosanskih Srba Momčilo Krajišnik je presudom Pretresnog veća iz septembra 2006. godine proglašen krivim za istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilno premeštanje i progone bosanskih Muslimana i Hrvata 1992. godine i osuđen na 27 godina zatvora. Njegov nekadašnji bliski saradnik i predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić se tereti za genocid i druge zločine počinjene u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

U prvostepenoj presudi Krajišniku se navodi da su on i Karadžić činili "centralno jezgro" udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem da se "etnički prekomponuju teritorije koje je odredilo vođstvo bosanskih Srba" tako što će se proterivanjem, ubistvima, zatočavanjem i drugim zločinima "drastično smanjiti broj bosanskih Muslimana i Hrvata". Pretresno veće je u presudi navelo i da su njih dvojica "vodili Republiku Srpsku kao privatni feud" i da je Karadžić tretirao Krajišnika "kao ličnog premijera".

Krajišniku i njegovom zastupniku za pitanja udruženog zločinačkog poduhvata Alenu Deršovicu/Alan Derchowitz je odobreno da se pre Karadžićevog pojavljivanja u sudnici sa njim sastanu u Pritvorskoj jedinici UN, a sažetak njegovog svedočenja bi trebalo da dostave tužilaštvu do 27. oktobra. Osim Krajišnika, koji smatra da će mu svedočenje bivšeg lidera bosanskih Srba biti od pomoći da ublaži ili poništi prvostepenu presudu, odlukom Žalbenog veća bi trebalo da bude zadovoljan i tužilac koji je dobio jedinstvenu priliku da unakrsno ispita optuženog na čiji je dolazak u Hag čekao punih 13 godina.

Karadžićev iskaz će početi 3. novembra a trebalo bi da bude okončan za tri dana.