HAG/DEN HAAG | 20.04.2012.

KARADŽIĆ TRAŽI INTERVJU SA STOLTENBERGOM

Radovan Karadžić traži da Pretresno veće naloži bivšem norveškom šefu diplomatije Torvaldu Stoltenbergu sastanak sa njegovim pravnim savetnikom. Stoltenberg, po Karadžiću, poseduje informacije od značaja za odbranu od optužbi za masakr na Markalama i učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem progona bosanskih Muslimana

Radovan Karadžić traži od veća da naloži nekadašnjem norveškom šefu diplomatije Torvaldu/Thorvald Stoltenbergu da pristane na intervju sa njegovim pravnim savetnikom optuženog, Piterom Robinsonom. Karadžić navodi da je od maja 1993. godine Stoltenberg bio kopredsedavajući Međunarodne konferencije za bivšu Jugoslaviju i da je u tom svojstvu prisustvovao brojnim sastancima sa optuženim u nastojanju da se postigne mirovni sporazum.

Na primer, Karadžić tvrdi da je 25. jula 1993. godine poslao pismo Stoltenbergu u kojem je naznačio da će bosanski Srbi dozvoliti prolaz svim konvojima u Sarajevo, koje bi po njemu trebalo da bude "otvoren grad". Tvrdi da je, takođe, obećao da će obustaviti napade na istočne enklave, pod uslovom njihove demilitarizacije. Karadžić pominje i druge pregovore i sastanke koji su se odvijali 1993. godine a na kojima se, kako tvrdi, zalagao se za potpisivanje mirovnog sporazuma koji je predsednik Izetbegović uvek odbijao.

U dokumentu se pominju i sastanci 6. i 8. februara 1994. godine na kojima je Karadžić negirao odgovornost srpske strane za granatiranje pijace Markale. Optuženi takođe tvrdi da mu je Stoltenberg tada rekao da je, na osnovu analiza, zaključeno da je kobna granata od čijeg je dejstva poginulo 66 a ranjeno je 104 osobe, mogla da bude ispaljena sa obe strane.

Na kraju, Karadžić se pozvao i na nedavni intervju u kojem Stoltenberg govori o razlozima zašto mir u Bosni nije postignut tokom njegovog mandata i za neuspeh pregovora krivi Muslimane i Amerikance.

Karadžić zbog svega navedenog smatra da Stoltenberg poseduje informacije koje su značajne za odbranu od optužbi da je bivši predsednik RS odgovoran za granatiranje Markala i učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem proterivanja i progona bosanskih Muslimana.

Budući da je Stoltenberg odbio da se sastane sa njegovim pravnim savetnikom, Karadžić sada traži od veća da bivšem norveškom šefu diplomatije uputi obavezujući nalog za intervju.