HAG/DEN HAAG | 17.04.2012.

KARADŽIĆ TRAŽI INTERVJU SA SREBRENIČKIM "POKAJNIKOM"

Pretresno veće pozvalo vlasti Bosne i Hercegovine da pravnim savetnicima Radovana Karadžića omoguće razgovor sa Markom Boškićem, bivšim pripadnikom 10. diverzantskog odreda VRS koji izdržava zatvorsku kaznu zbog ubistava Muslimana na farmi Branjevo

Pretresno veće koje sudi Radovanu Karadžiću pozvalo je vlasti Bosne i Hercegovine da Karadžićevom pravnom savetniku omoguće da intervjuiše Marka Boškića, nekadašnjeg pripadnika 10. diverzantskog odreda VRS.

Boškić trenutno izdržava desetogodišnju zatvorsku kaznu u Bosni i Hercegovini, nakon što je sredinom 2010. godine priznao da je učestvovao u streljanju oko hiljadu muslimanskih zarobljenika na farmi Branjevo 16. jula 1995. godine. Učešće u tom zločinu je, podsetimo, još 1996. godine pred Tribunalom priznao Dražen Erdemović, koji je takođe bio u grupi od osam pripadnika odreda angažovanih za egzekuciju.

Karadžić je 1. marta ove godine od vlasti BiH tražio da mu omoguće intervju sa Boškićem, ali nije dobio odgovor. Veće je zato danas pozvalo vlasti BiH da sarađuju sa Karadžićevim pravnim savetnikom u omogućavanju intervjua ili da u roku od 15 dana odgovore zašto nisu u mogućnosti da ispune Karadžićev zahtev.

U podnesku kojim traži da mu se omogući intervju, Karadžić navodi da je moguće da Boškić "ima informacije koje mogu ići u prilog odbrani, konkretno po pitanju stanja svesti, odnosno posebne namere da se počini genocid".

Izvođenje dokaza tužilaštva na suđenju Radovanu Karadžiću ulazi u završnu fazu. Bivši predsednik RS se tereti za dvostruki genocid i druge zločine tokom rata u BiH.