11.09.2007.

JOVAN DIVJAK: JA SAM BOSANAC

Svjedočeći na suđenju Rasimu Deliću, nekadašnji zamjenik komandanta Glavnog štaba Armije BiH Jovan Divjak ukazao na razlike između "mudžahira" iz Sedme muslimanske brigade i mudžahedina koji su se borili u BiH. "Po nacionalnosti sam Bosanac", kaže Divjak pojašnjavajući da "to što ga je majka rodila u bolnici u Beogradu" u tom smislu "ne znači ništa"

Suđenje bivšem komandantu Glavnog štaba Armije BiH Rasimu Deliću nastavljeno je svjedočenjem njegovog nekadašnjeg zamjenika – generala Jovana Divjaka koji se, nakon dugogodišnje vojne karijere 1997. godine, kako je rekao, povukao u "sretnu penziju".

General Divjak je prvog dana svjedočenja opisao okolnosti u kojima se u aprilu 1992. godine priključio Glavnom štabu Armije BiH u kojem je do 1994. godine obavljao dužnost zamjenika komandanta. Na pokušaj tužilaštva da ukaže da je na tu funkciju imenovan kako bi se zadovoljio nacionalni balans jer je iz reda srpskog naroda, Divjak je odrješito odgovorio da je on po nacionalnosti Bosanac. "To što me je majka rodila u bolnici u Beogradu ne znači ništa", dodao je.

Mada nezadovoljan ulogom koja mu je tokom rata dodijeljena u planiranju i organizovanju odbrane BiH, jer smatra da je mogao pružiti mnogo više nego što je od njega traženo, Divjak navodi da je Glavni štab Armije BiH do početka 1994. godine odražavao nacionalnu strukturu "stanovništva koje je ostalo na području na kojem je živjelo većinski muslimansko stanovništvo".

Tužilaštvo je, između ostalog, prikazalo i vido snimak ceremonije na kojoj je Sedma muslimanska brigada, zbog zasluga za uspješno izvedene akcije na Vlašiću, proglašena "viteškom". Pored generala Delića, tom su događaju prisustvovali još neki oficiri Armije BiH. Snimak prikazuje i tadašnjeg komandanta Sedmog korpusa Armije BiH, Mehmeda Alagića, koji je borce Sedme muslimanske brigade oslovio kao "mudžahire" što, po tužilaštvu, upućuje na vezu između Armije BiH i mudžahedina.

Divjak je sudijama pokušao ukazati na razliku između "mudžahira" i mudžahedina jer su, kako je objasnio, "mudžahiri" "oni koji su protjerani iz svojih domova". A, upravo "mudžahiri" iz doline Drine su, tvrdi on, činili Sedmu muslimansku brigadu. U njenom je sastavu, pojasnio je, bilo i izbjeglica iz drugih dijelova BiH ali i manji broj regrutovanih vojnika sa područja Zenice.

Prva saznanja o mudžahedinima Divjak je dobio od rukovodilaca Obavještajne službe i Uprave vojne bezbjednosti na sastanku Glavnog štaba Armije BiH, 18. juna 1993. godine. Tada je zauzet stav da se "grupe stranih ratnika" vrate u zemlje iz kojih su došli ili da uđu u sastav Armije BiH. Deliću je sugerisano da o tom pitanju razgovara sa Alijom Izetbegovićem što je on, kaže Divjak, i prihvatio. Nije mu, međutim, poznat ishod tog razgovora.

Svjedočenje Jovana Divjaka se nastavlja sutra.