THE HAGUE | 18.10.2015.
Sledeće sedmice u Tribunalu

JOŠ JEDNA SREBRENIČKA SEDMICA NA SUĐENJU MLADIĆU

Suđenje Ratku Mladiću, bivšem komandantu Glavnog štaba VRS, optuženom za dvostruki genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, nastavlja se iskazima svedoka odbrane koji osporavaju nalaze tribunalove istrage o masovnim pogubljenjima u Srebrenici u julu 1995. godine

Nakon sedmodnevne pauze, suđenje Ratku Mladiću se u ponedeljak 19. oktobra nastavlja iskazom Dragana Kijca, bivšeg načelnika Državne bezbednosti Republike Srpske. Na suđenju Radovanu Karadžiću, u oktobru 2013. godine, Kijac je svedočio da ni on ni tadašnji predsednik Republike Srpske nisu znali ništa o masovnim pogubljenjima na području Srebrenice u julu 1995.

Informacije su ga, rekao je, zaobišle 1995. kad je bio na čelu Državne bezbednosti Republike Srpske a potom i tokom tribunalove srebreničke istrage 1996. godine, dok je bio na položaju ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske. Mada nije znao ništa o pogubljenjima, Kijac je potvrdio da je jedan broj pripadnika Armije BiH, "najviše njih 500", nikako nekoliko hiljada, bio u zarobljeništvu Vojske Republike Srpske.

Nakon Kijca, odbrana će ispitati svedoka čiji je identitet zaštićen pseudonimom GRM 097 a potom će početi iskaz poslednjeg Mladićevog svedoka za narednu sedmicu, doktora Dušana Dunjića.

Poput Kijca, i doktor Dunjić je svedočio na suđenju Radovanu Karadžiću, u julu 2013. godine. Profesor sudske medicine iz Beograda osporava nalaze veštaka tužilaštva o srebreničkom masakru a posebno zaključke američkog forenzičkog patologa Vilijama Haglanda/William Haglund.

Dunjić tvrdi da dokazi ne ukazuju da su srebrenički Muslimani koji su pokopani u masovnim grobnicama bili u većem broju žrtve egzekucija i smatra da postoji osnovana sumnja da su neki poginuli u borbama ili su ubijeni pre ili posle jula 1995. godine. Kao žrtve streljanja, Dunjićprihvata svega 450 do 500 ljudi čiji su leševi ekshumirani sa rukama vezanim žicom ili kanapom.