HAG/DEN HAAG | 31.01.2012.

JELENA RAŠIĆ PRIZNALA KRIVICU ZA PODMIĆIVANJE SVEDOKA

Bivša referentkinja za predmet u timu odbrane Milana Lukića, priznala krivicu po svim tačkama optužnice za nepoštovanje suda zbog podmićivanja svedoka kako bi dali lažne iskaze na suđenju za zločine nad višegradskim Muslimanima Umesto suđenja, rasprava o odmeravanju kazne

Jelena Rašić, bivša referentkinja za predmet u timu odbrane Milana Lukića, izjasnila se danas da je kriva po svim tačkama optužnice za nepoštovanje suda. Ona se tereti za ometanje provođenja pravde podmićivanjem trojice svedoka kojima je obećala novac u zamenu za lažno svedočenje u odbranu Milana Lukića, prvostepeno osuđenog na kaznu doživotnog zatvora zbog zločina u Višegradu.

Jelena Rašić se u septembru 2010. godine izjasnila da nije kriva po istoj optužnici, a početak suđenja je bio zakazan najpre za 9. a potom za 23. januar. Međutim, optužena je 24. januara 2012. potpisala sporazum o priznanju krivice. Na pitanje sudije da li sada potvrđuje pozitivno izjašnjavanje o krivici, rekla je da je "kriva i spremna da snosi posledice".

Tužilac Pol Rodžers/Paul Rogers je izneo činjenične osnove sporazuma o krivici u kojima se navodi da se Rašićeva u oktobru 2008. godine, u Sarajevu, sastala sa Zuhdijom Tabakovićem, predratnim policajcem iz Višegrada. Ponudila mu je da potpiše pripremljenu izjavu u prilog Milana Lukića i 1.000 eura u gotovini, kao i dodatni novac ukoliko dođe u Hag da svedoči.

Tom prilikom je od Zuhdije Tabakovića zatražila da nađe nove svedoke koji bi mogli da potvrde slične izjave i kojima bi takođe bila plaćena ista novčana suma. Nekoliko dana kasnije povezao ju je sa osobama označenim kao "X" i "Y" koji su pristali da potpišu unapred pripremljene izjave. Tužilaštvo navodi da Jelena Rašić "prihvata" da je u tom trenutku "znala da postoji velika verovatnoća da su izjave lažne".

Revidirane verzije tih izjava odbrana je uvrstila u dokaze i 20. januara 2009. godine tužilaštvu su dostavljene kopije. Samo tri dana kasnije odbrana je tražila povlačenje sva tri svedoka, i najavila da će ih zameniti drugim svedocima, ali to nikada nije učinjeno.

Istražitelji tužilaštva su 3. marta 2009. godine obavili prvi razgovor sa Jelenom Rašić, a tužilac je danas upoređivao njene odgovore tada i sada. Rašićeva je u prvom razgovoru sa tužilaštvom rekla da je od Milana Lukića i Džejsona/Jason Alarida dobila kontakt Zuhdije Tabakovića, sa kojim se sastala, intervjuisala ga i vodila beleške tokom razgovora na osnovu kojih su potom advokati sačinili izjavu. Sada, međutim, priznaje da to nije istina i da su branioci unapred pripremili izjave. Pisanu izjavu je dobila od kobranioca Dragana Ivetića, odštampala je, pokazala Tabakoviću koji je to potpisao.

Tužilaštvo tvrdi da je Jelena Rašić bila "na položaju od poverenja", ali se "ne može smatrati glavnim organizatorom ili idejnim tvorcem" operacije podmićivanja svedoka. Ipak ističe da intervju koji je dala tužilaštvu ne može biti uzet kao olakšavajuća okolnost jer je odgovorima "aktivno vodila istragu na pogrešan put u vezi sa ključnim aspektima predmeta". Braniteljica Mira Tapušković međutim smatra da taj intervju ne može biti otežavajuća okolnost obzirom da je optužena "izabrala da prećuti one fakte i činjenice koje su bile samooptužujuće".

Pretresno veće sudije Hauarda Morisona/Howard Morrison najavilo je da će kaznu saopštiti tokom "narednih dana, a najverovatnije u utorak 7. februara".