HAG/DEN HAAG | 07.02.2012.

JELENA RAŠIĆ OSUĐENA NA 12 MESECI ZBOG PODMIĆIVANJA SVEDOKA

Bivša referentkinja u timu odbrane Milana Lukića osuđena je na 12 meseci zatvora zbog podmićivanja svedoka, ali je od toga osam meseci pretvoreno u uslovnu kaznu, za slučaj da u naredne dve godine počini novi prekršaj

Jelena Rašić, bivša referentkinja u timu odbrane Milana Lukića, osuđena je danas na zatvorsku kaznu od 12 meseci zbog podmićivanja svedoka, kvalifikovanog kao nepoštovanje suda. No, od izrečenih 12 meseci zatvora 8 je odmah pretvoreno u uslovnu kaznu na period od dve godine, tako da osuđenoj ostaje da odsluži samo četiri meseca. Međutim, kako se u kaznu uračunava 78 dana koliko je Jelena Rašić do sada provela u pritvoru Tribunala, pretpostavlja se da će vrlo skoro biti prevremeno oslobođena, pošto je odslužila dve trećine četvoromesečne bezuslovne kazne zatvora.

Kazna za nepoštovanje suda Jeleni Rašić izrečena je zbog podmićivanja trojice svedoka – Zuhdije Tabakovića, i svedoka označenih kao "X" i "Y" – kojima je obećala novac u zamenu za lažno svedočenje u odbranu Milana Lukića, prvostepeno osuđenog na kaznu doživotnog zatvora zbog zločina u Višegradu.

Prilikom izricanja kazne sudija Hauard Morison/Howard Morrison istakao je da je Jelena Rašić 24. januara priznala počinjenje teškog krivičnog dela – organizovanja lažnog svedočenja, što predstavlja "direktno mešanje u sprovođenje pravde". Kada se jedno takvo delo počini pred međunarodnim krivičnim sudom, istakao je sudija Morison, onda to "ima dalekosežne posledice". Kao otežavajuće okolnosti Veće je uzelo u obzir "položaj od poverenja" koji je uživala u vreme počinjenja dela. Pored toga otežavajuću okolnost čini i njeno "uporno i repetitivno ponašanje" na šta ukazuje činjenjica da je Tabakoviću i svedocima "X" i "Y" nosila izjave kako bi ih mogli ispraviti, mada je znala da su lažne.

Sa druge strane, kao olakšavajuću okolnost Veće je navelo da Jelena Rašić "nije bila, a nije ni mogla biti ona osoba koja je prvobitno podstakla šire radnje obezbeđivanja lažnog svedočenja". Prema zaključku sudija "očigledno je da su druge osobepovezane sa predmetom Lukić bile odgovorne za to što je jedna relativno mlada i neiskusna osoba zavrbovana za počinjenje tih dela". Povrh svega, Veće je uzelo u obzir "iskreno i nedvosmisleno kajanje" optužene kao i to da iz počinjenih dela nije izvukla nikakvu korist.

Prilikom određivanja načina služenja kazne sudije su uvažile činjenicu da bi Jelena Rašić, kao jedina žena među haškim optuženicima, bila praktično u samici ukoliko bi celinu izrečene kazne služila u Pritvorskoj jedinicu UN u Sheveningenu.

Podsetimo, suđenje Jeleni Rašić je drugi slučaj za nepoštovanje suda u vezi sa odbranom Milana Lukića. U martu 2010. godine na kaznu od 3 meseca zatvora osuđen je Zuhdija Tabaković, predratni policajac iz Višegrada, nakon što je priznao da je dao lažnu izjavu i učestvovao u podmićivanju svedoka.