HAG/DEN HAAG | 29.03.2012.

JEDNOMESEČNA PAUZA NA SUĐENJU STANIŠIĆU I SIMATOVIĆU

Nakon pauze koja će na suđenju bivšim šefovima DB Srbije trajati do kraja aprila u maju sledi finiš dokaznog postupka odbrane drugooptuženog Franka Simatovića, a stranama naloženo da se spreme za dostavljanje završnih podnesaka možda i pre početka letnje sudske pauze krajem jula

Suđenje bivšim šefovima Državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću danas je prekinuto i biće nastavljeno 1. maja iskazima novih svedoka odbrane drugooptuženog. Pauza je određena po ranijem zahtevu Simatovićevih branilaca za dodatno vreme za pripremu nastavka dokaznog postupka.

Pretresno veće sudije Orija/Orie juče i danas je održalo raspravu na kojoj su se rešavala nagomilana administrativna pitanja, poput pretresanja dokaznog materijala i uvođenja novih dokumenata u sudske spise.

Predsedavajući sudija je naložio stranama da, pošto se ulazi u finiš dokaznog postupka odbrane a samim tim i suđenja, budu spremni za dostavljanje završnih podnesaka već u julu, pre početka tronedeljne sudske pauze. Taj rok, naglašeno je, dat je samo okvirno i zavisiće od toga kada će se okončati dokazni postupak Simatovićeve odbrane.

Jovica Stanišić i Franko Simatović se terete da za ubistva, progone, deportacije i prisilna premeštanja nesrpskih civila koje su tokom ratova u Hrvatskoj i BiH počinile policijske i paravojne jedinice pod njihovom kontrolom. Navedeni zločini su, po optužnici, počinjeni od 1991. do 1995. godine u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem da se etnički očiste veliki delovi pomenutih država.

Obojica optuženih su podneli zahtev da pauzu u suđenju provedu u Srbiji na privremenoj slobodi, ali se čeka odgovor vlade Srbije po zahtevu za izdavanje garancija da će obezbediti njihov boravak na svojoj teritoriji, kao i povratak u pritvor Tribunala. Izdavanje takvih garancija je jedan od neophodnih uslova za odobravanje privremenog dopusta haškim optuženicima.