17.10.2006.

"JAMES DEAN" U GORNJEM VAKUFU

U nastavku svjedočenja britanski obavještajac Endrju Vilijams svjedočio je o grupisanju hrvatskih postrojbi oko Gornjeg Vakufa krajem 1992. i potvrdio je tezu tužilaštva da je Hrvatsko vijeće obrane (HVO) glavni krivac za sukobe na tom području u januaru 1993. godine

Britanski obavještajac Endrju Vilijams/Andrew Williams je u nastavku svog svjedočenja na suđenju šestorici bivših čelnika Herceg Bosne potvrdio stav tužilaštva da je Hrvatsko vijeće obrane (HVO) glavni krivac za izbijanje sukoba u Gornjem Vakufu početkom 1993. godine. Svjedok je naveo da je prije sukoba primijetio da se hrvatske snage grupišu oko Gornjeg Vakufa. Pored ostalog, raspolagale su i sa dva tenka: na jednom je pisalo "Tvigi"/Twiggy a na drugom "Džems Din"/James Dean.

Vilijams je svjedočio o napadima HVO na sela Bistrica, Uzričje, Duša, Ždrinjci i Hrasnica kod Gornjeg Vakufa. Sela su, kako je opisao, prvo nasumično granatirana kako bi se zajedno sa pripadnicima Armije BiH istjeralo i civilno stanovništvo, a nakon toga je ulazila pješadija koja je palila muslimanske kuće.

U jednom od izvještaja Britanskog bataljona UN koji su uvedeni u dokaze zapisano je i kako Hrvati vrše etničko čišćenje u muslimanskom sela Bistrica nadomak Gornjeg Vakufa. Svjedok je opisao kako su pripadnici UNPROFOR nakon borbi ušli u selo i ubijali pse lutalice koji su jeli tijela nastradalih. Vojna policija HVO se, tvrdi svjedok, u vrijeme sukoba brinula uglavnom za zaštitu hrvatskog stanovništva.

Odbrana je u unakrsnom ispitivanju dokazivala da je ta ista vojna policija privela Vlatka Rajića, pripadnika HVO koji je mučki ubio mentalno retardiranu osobu muslimanske nacionalnosti u Gornjem Vakufu što je, kako je Vilijems ranije svjedočio, jedan od incidenata koji su pred izbijanje sukoba povećali napetost između dvije strane.

Advokat Jadranka Prilića, Majkl Karnavas/Michael Karnavas, je svjedoku prebacio da je u svom glavnom iskazu uglavnom govorio o tome šta su činili Hrvati dok je vrlo malo rečeno o tome šta su istovremeno radili Muslimani. Svjedok je na to odgovorio da su 99 posto problema pravili Hrvati.

Optuženi Slobodan Praljak je svoje vrijeme za ispitivanje svjedoka posvetio dokazivanju da je Armija BiH ta koja je zapravo napala Gornji Vakuf.

Odbrana se u više navrata pozivala na Vilijamsovo svjedočenje sa suđenja Dariju Kordiću i Mariju Čerkezu iz 1999. godine kada je britanski obavještajac prvi put dao iskaz pred Haškim tribunalom.