HAG/DEN HAAG | 25.07.2013.

IMENOVAN PANEL ZA SUDIJU HARHOFA

Sudije Liu, Moloto i Hol će razmotriti osnovanost Šešeljevog zahteva za diskvalifikaciju sudije Harhofa zbog objavljivanja njegovog pisma u kojem izražava zabrinutost zbog "novog kursa" Tribunala

Potpredsednik Tribunala, malteški sudija Karmel Ađus/Carmel Agius, imenovao je danas tročlani sudijski panel koji će razmotriti osnovanost zahteva optuženog Vojislava Šešelja za diskvalifikaciju danskog sudije Frederika Harhofa /Harhoff. Panel sačinjavaju sudije Liu Daćun/Daqun, Bakone Moloto i Barton Hol/Burton Hall.

Nakon objavljivanja "privatnog pisma" sudije Harhofa u kojem se izražava zabrinutost da je predsednik Meron pod pritiskom spoljnih sila poveo Tribunal "novim kursom", Šešelj je podneo zahtev za diskvalifikaciju danskog sudije iz veća koje mu sudi za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Nakon tog pisma je, smatra Šešelj, "jasno da Harhof nije nepristrasan i neutralan sudija koji razmišlja samo o utvrđivanju istine".

Šešeljev zahtev upućen je predsedniku Tribunala Meronu, koji se sam izuzeo da o njemu odlučuje prepuštajući ga potpredsedniku Ađusu. U današnjem nalogu o formiranju sudijskog panela se navodi da je predsedavajući veća koje sudi lideru srpskih radikala, sudija Antoneti/Antonetti, obavio razgovor sa danskim sudijom i o tome podneo izveštaj predsedniku Meronu. Sudija Harhof je u tom razgovoru, kako se navodi, izjavio da ne smatra da sadržaj pisma koje je objavljeno u danskim novinama na bilo koji način "dovodi u pitanje njegovu nepristrasnost", a istog je mišljenja i sudija Antoneti.

Pored sudija Antonetija i Harhofa, u veću koje sudi Šešelju je i italijanska sutkinja Latanci. Njihova presuda je najavljena za 30. oktobar ove godine. Budući da u tom veću nije bilo rezervnog sudije, u slučaju usvajanja Šešeljevog zahteva za diskvalifikaciju suđenje bi se, po svoj prilici, moralo ponoviti.