HAG/DEN HAAG | 09.04.2013.

GENERAL ĐORĐEVIĆ NA ŽALBENOJ RASPRAVI 13. MAJA

Veće sudije Ađusa za sredinu maja zakazalo iznošenje žalbenih argumenata optužbe i odbrane u predmetu bivšeg načelnika Javne bezbednosti MUP Srbije Vlastimira Đorđevića, saopšteno na današnjoj konferenciji o stanju u žalbenom postupku. Optuženi general bez problema sa zdravljem i bez primedbi na uslove pritvora

Žalbena rasprava u predmetu policijskog generala Vlastimira Đorđevića biće održana u ponedeljak 13. maja ove godine, naveo je na današnjoj konferenciji o stanju u postupku predžalbeni sudija Karmel Ađus/Carmel Agius. On je dodao i da će tačan raspored obraćanja strana u postupku i konkretna pitanja na koja bi Žalbeno veće želelo da čuje odgovore biti saopšteni naknadno.

General Đorđević je u februaru 2011. godine osuđen na 27 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je rezultirao ubistvom više stotina i proterivanjem nekoliko stotina hiljada albanskih civila sa Kosova u proleće 1999. godine. Prvostepeno veće je zaključilo da je optuženi u punoj meri kontrolisao policijske jedinice koje su učestvovale u zločinima, a posebno je naglašena njegova uloga u prikrivanju zločina tako što je organizovao premeštanje leševa ubijenih civila sa Kosova i njihovo pokopavanje na više različitih lokacija u Srbiji.

U maju 2011. godine strane su uložile žalbe na presudu. Odbrana u 19 žalbenih osnova traži da osuđeni general bude oslobođen ili, alternativno, da mu se kazna smanji, dok su tužioci u dva žalbena osnova naveli da 27-godišnja zatvorska kazna ne odražava težinu počinjenih zločina i zahtevali da se ona zameni doživotnim zatvorom. Na današnjoj konferenciji je saopšteno da je veće prihvatilo zahtev odbrane da njihov beogradski advokatski tandem Dragoljub Đorđević – Veljko Đurđić na žalbenoj raspravi bude pojačan braniocem Raselom/Russell Hopkinsom.

Jedan od razloga sazivanja statusnih konferencija je, osim bavljenja proceduralnim pitanjima, omogućavanje optuženima da se izjasne o uslovima u pritvoru i eventualnim zdravstvenim problemima. Đorđević je na tu temu danas kratko rekao: "Sve je u redu, druže sudija, i sa zdravljem i sa pritvorom".