HAG/DEN HAAG | 24.05.2012.

FRENKI ZA PETAMA KAPETANU DRAGANU

Poslednji svedok odbrane Franka Simatovića tvrdi da je svrha boravka optuženog u Kninu 1991. godine bila "operativna obrada", odnosno praćenje kapetana Dragana Vasiljkovića, a ne, kako to tvrdi optužba, pomoć vlastima krajinskih Srba da se pripreme za rat

Nakon završetka iskaza nekadašnjeg šefa operativne tehnike u Državnoj bezbednosti (DB) Srbije Radeta Vujovića, odbrana Franka Simatovića na klupu za svedoke je izvela još jednog bivšeg kolegu optuženog. Radi se o Radivoju Mićiću, operativcu kontraobaveštajne grupe koja se unutar beogradskog centra službe bavila zaštitom od operativnog rada američkih obaveštajaca. Na čelu takozvane Američke grupe do proleća 1992. godine bio je Franko Simatović, koji je zatim premešten na mesto zamenika Druge obaveštajne uprave DB Srbije, kasnije i na položaj savetnika načelnika Jovice Stanišića.

Grupa koju je predvodio Simatović bavila se, objasnio je svedok, praćenjem američkih novinara i naučnih specijalizanata koji su boravili u Srbiji, kao i naših građana koju su odlazili u Sjedinjene Države. Među "objektima obrade", međutim, bio je i jedan australijski državljanin srpskog porekla sa dvojnim identitetom – Daniel Sneden alias kapetan Dragan Vasiljković. U dokazima predmeta Jovice Stanišića i Franka Simatovića je lični dosije kapetana Dragana iz kojeg se vidi da on jedno vreme jeste bio praćen od strane obaveštajaca DB Srbije, između ostalog i putem nadzora telefonskih linija koje je koristio.

Mićič tvrdi da je Simatović u proleće 1991. godine otišao u Knin sa ciljem da "boravi pored objekta", odnosno Daniela Snedena i prati njegovo kretanje i ponašanje, jer je nadzor telefonskih veza van granica Srbije bio otežan. U službi se, kaže, smatralo da je postojala "realna opasnost" da delovanje kapetana Dragana može ugroziti bezbednost Srbije. Svedok nije bio član tima za praćenje Snedena pa nije umeo da kaže koje je konkretne korake Simatović preduzeo prilikom tog operativnog posla. Zna samo da je nakon povratka kapetana Dragana u Beograd bilo naloženo stalno nadgledanje njegovog telefona i to po nalogu "Američke grupe" od 6. novembra 1991. godine koji je na zahtev branilaca uveden u spis.

Odbrana tako nastoji da opovrgne tezu optužbe da je kapetan Dragan bio čovek DB Srbije u Krajini zadužen za obuku kninskih specijalaca u centru u Golubiću koji su se kasnije priključili različitim policijskim i paravojnim jedinicama i učestvovali u zločinima nad nesrbima tokom ratova u Hrvatskoj i BiH. Pored toga, odbrana Mićićevim iskazom nastoji da pobije navod optužnice da je Simatović bio u Kninu kako bi pomogao krajinskim vlastima da se pripreme za rat. Svedok ne poriče da se optuženi u Krajini sastajao sa raznim ljudima, ali smatra da se radilo o "kontaktima" kapetana Dragana i osobama preko kojih se moglo doći do podataka o njemu.

Radivoje Mićić je poslednji svedok odbrane Franka Simatovića, koji se zajedno sa Jovicom Stanišićem tereti za zločine policijskih i paravojnih formacija pod njihovom kontrolom na području Hrvatske i BiH. Njegov iskaz će biti završen iduće sedmice, nakon čega se očekuje "dopunsko" unakrsno ispitivanje jednog od prethodnih svedoka na suđenju, a zatim će eventualno uslediti iskazi kojima optužba nastoji da pobije neke od dokaza odbrane. Predsedavajući sudija Ori/Orie je podsetio na raniju odluku veća po kojoj su strane dužne da svoje završne podneske dostave pre početka letnje sudske pauze krajem jula.