HAG/DEN HAAG | 23.02.2012.

FRENKI NA MAGARČEVCU SA SLUŠALICAMA NA UŠIMA

Svedok odbrane Franka Simatovića tvrdi da je optuženog u nekoliko navrata video u komandi operacije "Pauk" na Petrovoj Gori, ali da ovaj tamo nije imao nikakvu komandnu ulogu, već je radio "sa slušalicama na ušima" kao šef grupe za elektronsko izviđanje

Suprotno tvrdnjama optužbe o ključnoj ulozi bivših šefova Državne bezbednosti (DB) Srbije Jovice Stanišića i Franka Simatovića u operaciji "Pauk" 1994. i 1995. godine, nekadašnji bezbednjak 21. Kordunaškog korpusa vojske krajinskih Srba Mladen Karan u prvi plan ističe ulogu svojih krajinskih starešina u komandi te operacije. Karan svedoči na poziv odbrane Simatovića, koji se zajedno sa Stanišićem tereti za zločine policijskih i paravojnih formacija nad nesrbima tokom ratova u Hrvatskoj i BiH.

Iako se operacija "Pauk" ne navodi u optužnici, tužilac je o tome izvodio dokaze nastojeći da ukaže na to da su se jedinice pod kontrolom DB Srbije, poput "Crvenih beretki", "Škorpiona" ili "Arkanovih tigrova" borile van teritorije Srbije. Pored toga, njihov angažman u "Pauku" značajan je i za dokazivanje veze optuženih sa vojskama krajinskih i bosanskih Srba, koje se u optužnici navode na popisu snaga koje su učestvovale u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem etničkog čišćenja velikih delova Hrvatske i BiH.

Penzionisani vojni bezbednjak Mladen Karan kaže da je komanda "Pauka" osnovana u jesen 1994. godine nakon odluke Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića i Milana Martića da se vojno pomognu snage Fikreta Abdića koje su se u zapadnoj Bosni borile protiv Petog korpusa Armije BiH. Svedok tvrdi da su u štab "Pauka" prekomandovani najviši oficiri Srpske vojske Krajine poput Mileta Novakovića i Čedomira Bulata, koji su i ranije sarađivali sa Abdićevim jedinicama tako što su im za novac dostavljali oružje, ali i usluge poput artiljerijske podrške u borbama.

Štab "Pauka" bio je smešten na vrhu Petrove Gore zvanom Magarčevac, u nekadašnjem centru veze JNA. Svedok kaže da je Franko Simatović dolazio u štab na Petrovoj Gori ali da nije imao nikakvu komandnu ulogu, već je predvodio grupu za elektronsko izviđanje koja je koristila opremu dovezenu iz Srbije. Tvrdi da ga je tamo video jednom prilikom kako radi "sa slušalicama na ušima" i još dva puta "u prolazu". Kaže, doduše, da komandu Pauka na Magarčevcu nije ni posetio više od ta tri puta.

Pred kraj današnjeg iskaza, branilac je, nastojeći da odrekne vezu optuženih sa srpskim paravojnim formacijama, predočio tekst iz beogradskih "Večernjih novosti" iz 2005. godine u kojem bivši pomoćnik ministra odbrane RSK Milan Milanović zvani Mrgud tvrdi da su "arkanovci" i "Škorpioni" za vreme rata u Hrvatskoj bili pod komandom 11. korpusa krajinske vojske. Svedok se saglasio sa tim navodima.

Iskaz Mladena Karana će biti nastavljen iduće sedmice.