HAG/DEN HAAG | 22.05.2012.

FRANKO SIMATOVIĆ "PUN ENERGIJE"

Bivši kolega Franka Simatovića iz Državne bezbednosti Srbije Rade Vujović rekao da je optuženi bio savetnik načelnika službe Jovice Stanišića za pitanja prikupljanja obaveštajnih informacija, da je bio "pun energije" i spreman za uvođenje novih tehnologija. Odricao je, međutim, da je Simatović radio u Drugoj obaveštajnoj upravi i komandovao "Crvenim beretkama"

Odbrana Franka Simatovića nastavila je danas svoj dokazni postupak iskazom Radeta Vujovića, bivšeg načelnika 7. uprave Državne bezbednosti Srbije. Njegova uprava bavila se "primenom operativne tehnike", odnosno upotrebom tehničkih sredstava u svrhe praćenja, prisluškivanja i drugih obaveštajnih metoda. Simatović se zajedno sa nekadašnjim šefom Državne bezbednosti Srbije Jovicom Stanišićem tereti za zločine policijskih i paravojnih formacija pod njihovom komandom tokom ratova u Hrvatskoj i BiH.

Svedok je prvo bio pripadnik savezne službe bezbednosti koja je u jesen 1992. godine nakon raspada bivše države prestala da postoji. On tvrdi da DB Srbije nije nasilno preuzela saveznu službu, već da se radilo o "objedinjavanju", budući da je bilo "neprirodno i naopako" da u jednoj državi postoje dve tajne službe. Tvrdi da niko iz saveznog MUP nije dobio otkaz, već je raspoređen na nove dužnosti u okviru republičke javne i državne bezbednosti.

Odgovarajući na pitanja branioca Vladimira Petrovića, svedok je opisao način funkcionisanja svoje uprave i njenih odnosa sa drugim organizacionim jedinicama unutar službe, ali su pitanja o konkretnim dokumentima i događajima postavljana uglavnom na zatvorenim sednicama. Pretresno veće je, naime, odbilo zahtev Republike Srbije da Vujović svedoči na zatvorenom zasedanju, ali je odobrilo da se javno ne iznose informacije o saradnicima službe i lokacijama koje su korišćene u sklopu njenih aktivnosti. Čulo se samo da je DB Srbije tokom devedesetih imala prislušne centre u Pajzošu nadomak Iloka, a potom i na Petrovoj Gori u sklopu operacije "Pauk" i da su ih obezbeđivali pripadnici Jedinice za antiterorističko delovanje, poznate i kao "Crvene beretke".

Opisujući angažman Franka Simatovića unutar službe, svedok je rekao da je on nakon 1992. godine bio savetnik načelnika Jovice Stanišića za pitanja prikupljanja obaveštajnih informacija. Bio je, kaže, "pun energije" i ambiciozan u pogledu uvođenja novih tehnologija u obaveštajne poslove i često po Evropi posećivao sajmove policijske tehnike. Optužba tvrdi da je Simatović bio radnik Druge uprave koja se bavila obaveštajnim poslovima i, u sklopu toga, komandant jedinice DB Srbije "Crvene beretke". Vujović, međutim, tvrdi da optuženi praktično nije radio u Drugoj upravi, koju je, kaže, vodio Dragan Filipović.

Pred kraj današnjeg zasedanja unakrsno ispitivanje je počeo Stanišićev branilac Vejn Džordaš/Wayne Jordash koji je nastojao da dokaže da njegov klijent i svedok nisu bili u bliskim odnosima. Vujović je to i potvrdio, navodeći da je optuženog viđao samo na radnim sastancima, ali ne i privatno.

Iskaz Radeta Vujovića se nastavlja sutra ujutro.