HAG/DEN HAAG | 29.03.2016.

FLORANS ARTMAN OSLOBOĐENA POŠTO JE IZDRŽALA DVE TREĆINE KAZNE

U ime "jednakog tretmana" svih osuđenika, zbog ispoljenog stepena rehabilitacije i uzornog vladanja u zatvoru, predsednik Teodor Meron odobrio prevremeno oslobađanje Florans Artman nakon izdržane dve trećine kazne od 7 dana zatvora.

Mada težina zločina koji je počinila ne ide u prilog njenom prevremenom oslobađanju, predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove Teodor/Theodor Meron odlučio je da se Florans Artman/Florence Hartmann oslobodi danas iz Pritvorske jedinice UN, pošto je izdržala dve trećine kazne od 7 dana zatvora.

U prilog prevremenom oslobađanju osuđene, navodi se u opsežnom obrazlozenju na čak 9 stranica, govori ispoljeni "stepen rehabilitacije", "uzorno ponašanje" u zatvoru koji je u svom izveštaju potvrdio upravnik Pritvorske jedinice UN, izvrsavanje svih naloga i naređenja zatvorskog osoblja, kao i to što tokom petodnevnog boravka nije predstavljala opasnost po sebe ili po druge osuđenike.

Predsednik Meron je razmotrio, i odbacio, pritužbe koje je na zatvorski režim 25. marta uputio Genel Metro/Guenael Mettraux, branilac Florans Artman. Prvo, za njenu segregaciju od ostalih stanara Pritvorske jedinice sudija Meron kaže da je u skladu sa međunarodnom praksom razdvajanja ženskih i muških osuđenika. Drugo, u odluci se navodi da bi bilo izuzetno teško garantovati njenu bezbednost u pritvorskom okruženju imajući u vidu da je bila istaknuti član tribunalovog tužilaštva. Činjenica da je novinar i autor više knjiga, mogla bi inspirisati neke od stanara Pritvorske jedinice da direktno komuniciraju sa medijima zaobilazeći ograničenja koja propisuju da je to moguće samo pismenim putem. A onima koji ne bi poželeli takvu "direktnu komunikaciju", segregacija je zaštita njihove privatnosti od mogućnosti da Florans Artmanu u nekim budućim člancima ili knjigama, koristi svoja zapažanja ili konverzaciju sa drugim pritvorenicima.

Sudija Meron osporava da je Artman bila u izolaciji, budući da je mogla da prima posete, piše pisma i održava telefonske kontakte sa porodicom i prijateljima.