HAG/DEN HAAG | 24.09.2009.

FLORANS ARTMAN NAJAVILA ŽALBU NA PRESUDU

Odbrana Florans Artman podnela najavu žalbe na presudu kojom je francuska novinarka proglašena krivom za nepoštovanje suda i osuđena na kaznu od 7.000 eura. Žalba se, prema najavi, zasniva na 13 osnova u kojima se ukazuje na više od 120 pravnih i činjeničnih grešaka koje je, po odbrani, počinilo prvostepeno veće

Branioci francuske novinarke Florans Artman/Florence Hartmman podneli su danas najavu žalbe na presudu kojom je nekadašnja predstavnica za štampu tužilaštva osuđena na kaznu od 7.000 eura zbog toga što je "svesno i hotimično objavila sadržaj, navodne efekte i poverljiv karakter" dve odluke Žalbenog veća u predmetu Slobodana Miloševića, kojima je odobrena poverljivost dokumenata Vrhovnog saveta odbrane SRJ.

Na oko 40 stranica najave i u 13 žalbenih osnova, koje je odbrana danas prosledila novinarima, ukazuje se na više od 120 pravnih i činjeničnih grešaka koje je Veće, po braniocima, počinilo u izrečenoj presudi. Najočigledniji propust veća je, navodi odbrana, da primeni "postojeće, međunarodno priznate standarde" u vezi sa pravom optuženih da blagovremeno i detaljno budu upoznati sa optužbama, zatim sa pravom na presumpciju nevinosti, principom legaliteta, posebno u odnosu na definiciju krivičnog dela, kao i sa slobodom izražavanja i pravom javnosti i žrtava da dobiju informacije od javnog interesa.

Odbrana takođe tvrdi da je Florans Artman uskraćeno pravo na pravično i nepristrasno suđenje posebno imajući u vidu da se postupak odvijao na osnovu prethodnih odluka koje su u predraspravnoj fazi donela dvojica kasnije diskvalifikovanih i zamenjenih sudija. Branioci traže od Žalbenog veća da u celini uzme u obzir "sistematski propust veća da primeni ova prava i obezbedi da ona budu poštovana".

Greške koje je Veće počinilo su, po odbrani, kako pojedinačno tako i u kombinaciji dovele do "pogrešnog sprovođenja pravde i zahtevaju obaranje presude". Odbrana, zbog toga, traži da Žalbeno veće poništi prvostepenu presudu kojom je Florans Artman proglašena krivom po dve tačke optužnice za nepoštovanje suda i u celini je oslobodi svih optužbi.

Odbrana je, istovremeno, zatražila da se plaćanje novčane kazne koju je izreklo prvostepeno veće odloži do donošenja konačne presude.