HAG/DEN HAAG | 23.08.2012.

ĐORĐEVIĆ U IŠČEKIVANJU ŽALBENE RASPRAVE

Policijski general Vlastimir Đorđević prisustvovao konferenciji o stanju u postupku i saopštio da nema problema sa zdravljem niti primedbi na uslove pritvora. Žalbena rasprava bi trebalo da se održi krajem ove ili početkom iduće godine

U predmetu bivšeg načelnika javne bezbednosti i pomoćnika ministra policije Srbije Vlastimira Đorđevića danas je održana konferencija o stanju u postupku, peta po redu otkad su optužba i odbrana podnele žalbe na presudu. Svrha održavanja statusnih konferencija je, između ostalog, i da optuženi iznese eventualne primedbe na boravak u pritvoru i upozna sudije sa svojim zdravstvenim stanjem. Pošto se zahvalio na mogućnosti da se tim povodom obrati veću, Đorđević je rekao da je sve u redu sa zdravljem i da nema primedbi na pritvorske uslove.

General Đorđević je, podsetimo, u februaru prošle godine osuđen na 27 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je rezultirao ubistvom više stotina i proterivanjem nekoliko stotina hiljada albanskih civila sa Kosova u proleće 1999. godine. Prvostepeno veće je zaključilo da je optuženi u punoj meri kontrolisao policijske jedinice koje su učestvovale u zločinima, a posebno je naglašena njegova uloga u premeštanju leševa ubijenih civila sa Kosova u Srbiju, gde su na više različitih lokacija pokopani da bi se zločini prikrili.

U maju prošle godine strane su uložile žalbe na presudu. Odbrana u 19 žalbenih osnova traži da osuđeni general bude oslobođen ili, alternativno, da mu se kazna smanji, dok su tužioci u dva žalbena osnova naveli da 27-godišnja zatvorska kazna ne odražava težinu počinjenih zločina i zahtevali da se ona zameni doživotnim zatvorom.

Budući da u predmetu generala Đorđevića, osim žalbenih, nema drugih zaostalih nerešenih podnesaka i da ni odbrana ni tužilac nisu pokretali dodatna pitanja pred većem, predsedavajući sudija Karmel/Carmel Agius zaključio je današnje zasedanje nakon svega desetak minuta.

Danas nije bilo reči o terminima za održavanje žalbene rasprave i izricanje konačne presude, pa ostaje informacija sa prethodne statusne konferencije kada je saopšteno da će se žalbena rasprava najverovatnije održati krajem ove ili početkom iduće godine.